CHỈ SỐ NHÓM - NGÀNH

Mã nhóm ngành Chỉ số Thay đổi KL đang lưu hành Vốn thị trường
Thị trường chứng khoán Việt Nam
^hastc
HNX
226.26 0.11
0.05%
13,029,058,299 327,280.10
Biểu đồ 52 tuần
^hnx30
HNX30
0.00 0.00
0.00%
4,315,497,718 145,618
Biểu đồ 52 tuần
^upcom
UPCOM
85.19 0.20
0.24%
42,811,869,155 1,173,647.40
Biểu đồ 52 tuần
^vn30
VN30
1090.39 8.69
0.80%
69,072,764,209 3,173,639
Biểu đồ 52 tuần
^vnindex
VNINDEX
1102.16 8.03
0.73%
122,285,976,848 4,451,401.50
Biểu đồ 52 tuần
Thị trường mở
^largecap
LARGE CAPITAL
1848.97 14.74
0.80%
95,179,075,672 4,088,391.80
Biểu đồ 52 tuần
^midcap
MIDDLE CAPITAL
768.96 2.97
0.39%
10,014,776,920 198,208.90
Biểu đồ 52 tuần
^smallcap
SMALL CAPITAL
125.74 1.80
1.45%
2,617,491,786 36,760.70
Biểu đồ 52 tuần
Ngành nghề
^bb
Bán buôn
269.22 1.98
0.74%
4,092,619,577 93,569.90
Biểu đồ 52 tuần
^bds
Bất động sản
881.86 1.54
0.17%
25,952,400,004 1,172,678.80
Biểu đồ 52 tuần
^bh
Bảo hiểm
1091.72 10.77
1.00%
1,504,648,476 58,065.60
Biểu đồ 52 tuần
^bl
Bán lẻ
2104.22 15.82
0.76%
1,793,522,110 124,157.90
Biểu đồ 52 tuần
^cbts
Chế biến Thủy sản
1649.55 28.60
1.76%
807,475,206 30,097
Biểu đồ 52 tuần
^ck
Chứng khoán
1276.71 22.58
1.80%
7,212,369,270 264,650.40
Biểu đồ 52 tuần
^cntt
Công nghệ và thông tin
3863.93 12.84
0.33%
1,340,226,444 102,230.40
Biểu đồ 52 tuần
^cssk
Chăm sóc sức khỏe
1789.57 -7.07
-0.39%
828,067,330 35,019.50
Biểu đồ 52 tuần
^dvltaugt
Dịch vụ lưu trú, ăn uống, giải trí
125.71 -0.46
-0.36%
586,414,275 7,214.70
Biểu đồ 52 tuần
^dvtvht
Dịch vụ tư vấn, hỗ trợ
853.53 10.25
1.22%
261,736,200 6,089.90
Biểu đồ 52 tuần
^kk
Khai khoáng
701.76 4.98
0.71%
1,645,884,471 33,570.90
Biểu đồ 52 tuần
^nh
Ngân hàng
1422.88 7.35
0.52%
44,439,273,352 1,390,405
Biểu đồ 52 tuần
^nln
Nông - Lâm - Ngư
83.21 0.92
1.12%
2,906,790,646 30,977.20
Biểu đồ 52 tuần
^spcs
Sản phẩm cao su
596.47 4.51
0.76%
262,858,750 5,605.60
Biểu đồ 52 tuần
^sxhgd
SX Hàng gia dụng
546.40 4.03
0.74%
1,002,519,418 23,787.30
Biểu đồ 52 tuần
^sxnhc
SX Nhựa - Hóa chất
1273.24 7.13
0.56%
7,012,974,669 197,679.10
Biểu đồ 52 tuần
^sxpt
SX Phụ trợ
0.02 0.00
0.00%
1,500,029,727 52,013.40
Biểu đồ 52 tuần
^sxtbmm
SX Thiết bị, máy móc
190.17 0.32
0.17%
189,798,624 3,252.50
Biểu đồ 52 tuần
^tbd
Thiết bị điện
0.58 0.01
1.75%
1,526,462,270 30,724.40
Biểu đồ 52 tuần
^tck
Tài chính khác
154.24 -1.91
-1.22%
581,814,666 10,535
Biểu đồ 52 tuần
^ti
Tiện ích
924.72 11.83
1.30%
9,414,643,327 346,763.70
Biểu đồ 52 tuần
^tpdu
Thực phẩm - Đồ uống
1897.93 27.87
1.49%
5,839,639,497 406,095.60
Biểu đồ 52 tuần
^vlxd
Vật liệu xây dựng
3561.49 39.80
1.13%
6,978,061,414 219,927
Biểu đồ 52 tuần
^vtkb
Vận tải - kho bãi
637.72 12.41
1.98%
5,515,178,893 194,260.60
Biểu đồ 52 tuần
^xd
Xây dựng
905.00 12.08
1.35%
5,772,455,303 143,709.30
Biểu đồ 52 tuần
Nhóm họ
^caosu
Cao Su
12.19 0.15
1.25%
1,928,108,321 33,021.30
Biểu đồ 52 tuần
^daukhi
Nhóm Dầu Khí
620.11 7.66
1.25%
8,847,227,669 343,331.20
Biểu đồ 52 tuần
^duocpham
Dược Phẩm / Y Tế / Hóa Chất
3179.28 7.71
0.24%
1,480,662,642 71,577.90
Biểu đồ 52 tuần
^giaoduc
Giáo Dục
1101.87 -0.54
-0.05%
293,592,119 6,390.10
Biểu đồ 52 tuần
^hk
Hàng không
670.31 5.33
0.80%
5,162,194,441 295,623.90
Biểu đồ 52 tuần
^nangluong
Năng lượng Điện/Khí/
965.95 2.10
0.22%
6,667,531,993 124,365.80
Biểu đồ 52 tuần
^nhua
Nhựa - Bao Bì
394.03 0.98
0.25%
1,005,436,807 21,100.10
Biểu đồ 52 tuần
^phanbon
Phân bón
2715.08 15.06
0.56%
1,839,655,614 71,999.50
Biểu đồ 52 tuần
^thep
Ngành Thép
2995.55 37.33
1.26%
6,908,385,267 197,542.70
Biểu đồ 52 tuần
Hệ sinh thái
^dnp
Hệ sinh thái DNP-Tasco
54.02 -0.72
-1.32%
626,067,029 13,916.50
Biểu đồ 52 tuần
^flc
Hệ sinh thái FLC
0.02 0.00
0.00%
1,802,936,162 12,461.60
Biểu đồ 52 tuần
^gelex
Hệ sinh thái Gelex
1019.64 9.39
0.93%
2,131,169,958 54,450.50
Biểu đồ 52 tuần
^louis
Hệ sinh thái Louis
28.65 0.15
0.53%
287,657,201 2,936.60
Biểu đồ 52 tuần
Chính sách bảo mật | Điều khoản sử dụng |