Warning: fopen(/usr/share/nginx/chart/datax123456/company/detail/^vn30.json): failed to open stream: No such file or directory in /usr/share/nginx/chart/includes/DataRead.php on line 5

Warning: fgets() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /usr/share/nginx/chart/includes/DataRead.php on line 6

Warning: fclose() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /usr/share/nginx/chart/includes/DataRead.php on line 7

 ()

1,219.2
-15.38
(-1.25%)
Tham chiếu
Mở cửa
Cao nhất
Thấp nhất
Khối lượng
0
0
0
0
0
Giá sổ sách
EPS
PE
ROA
ROE
0
0k
0 lần
0%
0%
Beta
Vốn thị trường
KL đang lưu hành
KLGD 30d
Lợi nhuận sau thuế
0
0
0
0
0
Nợ
Vốn CSH
%Nợ/Vốn CSH
%Vốn CSH/Tổng tài sản
Doanh thu
0
0
0%
0%
0
Mã CK Điểm ảnh hưởng Vốn thị trường Tỉ lệ ảnh hưởng Giá khớp Thay đổi
vcb
0 426,872,980,262 13.25% 88
-0.10
-0.11%
bid
0 239,268,172,637 7.27% 45.70
0.50
1.11%
vhm
0 243,409,149,223 6.83% 50.70
1.35
2.74%
gas
0 194,265,925,000 6.69% 109
-1
-0.91%
vic
0 234,938,424,738 6.27% 53.50
1.80
3.48%
vnm
0 167,196,435,600 5.24% 78.30
-0.60
-0.76%
hpg
0 168,628,785,300 5.20% 28.40
0.25
0.89%
ctg
0 156,907,764,717 4.90% 32.05
-0.05
-0.16%
vpb
0 146,347,842,100 4.67% 21.90
0
0%
tcb
0 123,806,798,376 3.79% 34.35
0.45
1.33%
msn
0 117,742,035,209 3.58% 79.70
0.70
0.89%
fpt
0 108,605,630,628 3.43% 98.50
0.10
0.10%
gvr
0 88,000,000,000 2.84% 23.10
0.80
3.59%
mbb
0 87,279,233,060 2.74% 19.20
0.20
1.05%
mwg
0 80,504,029,650 2.58% 55.80
0.30
0.54%
acb
0 77,512,137,984 2.39% 22.45
0.15
0.67%
vre
0 70,563,196,046 2.04% 28.10
0.50
1.81%
stb
0 62,306,377,975 2.00% 33.25
-0.05
-0.15%
ssi
0 50,630,118,386 1.71% 36.45
0.25
0.69%
vjc
0 55,081,871,015 1.71% 99.40
0
0%
plx
0 50,849,407,596 1.64% 40.40
0.50
1.25%
sab
0 101,963,708,574 1.61% 80.50
1.50
1.90%
hdb
0 43,262,497,999 1.42% 17.85
0.15
0.85%
nvl
0 42,506,375,549 1.07% 18.50
1.20
6.94%
bvh
0 33,887,035,309 1.04% 44.60
0.55
1.25%
tpb
0 31,239,671,026 0.96% 19.50
0.45
2.36%
pow
0 30,444,330,800 0.95% 12.80
0.05
0.39%
pnj
0 26,627,464,774 0.85% 82.70
1.50
1.85%
kdh
0 26,128,453,865 0.77% 35.50
1.50
4.41%
pdr
0 17,160,560,383 0.55% 27
1.20
4.65%
Tổng : 0 điểm
Chính sách bảo mật | Điều khoản sử dụng |