HƯỚNG DẪN CẬP NHẬT DỮ LIỆU TỰ ĐỘNG CHO AMIBROKER

1/ Download file cập nhật dữ liệu

Download file dưới đây

STT Tên file Download Diễn giải
1/ ami_cp68.vbs Download Cập nhật tất cả dữ liệu đã điều chỉnh từ năm 2000
2/ ami_cp68_last.vbs Download Cập nhật dữ liệu đang giao dịch hiện tại (realtime), thực hiện lại tự động sau mỗi 2 phút.

Các file download thường được lưu tại đường dẫn C:\Users\{USERNAME}\Downloads, (copy 2 file này ra màn hình Windows chính hoặc đường dẫn để chạy)

2/ Cấu hình dữ liệu cho Amibroker

Amibroker hỗ trợ bạn nhiều định dạng dữ liệu (.format), vì vậy bạn phải cấu hình dữ liệu cho thích hợp với dữ liệu download từ cophieu68

1/ Tạo thêm file C:\Program Files (x86)\AmiBroker\Formats\cophieu68.format. Nội dung:
$FORMAT Ticker, Date_YMD, Open, High, Low, Close, Volume
$SKIPLINES 1
$SEPARATOR ,
$CONT 1
$AUTOADD 1
$DEBUG 1


2/ Edit file C:\Program Files (x86)\AmiBroker\Formats\import.types. Thêm 1 dòng tại vị trí cuối cùng
cophieu68 (all*.*)|all*.*|cophieu68.format


Sau khi cấu hình cho Amibroker bạn hãy chạy 2 file download ở trên "ami_cp68.vbs" và " ami_cp68_last.vbs" bằng cách nhấn 2 lần vào file.Lưu ý:
Bạn phải bật chế độ mở rộng file trong Windows (File name extensions), nếu không sẽ báo lỗi không tìm thấy file cophieu68.Formats

Mở Control Panel > Appearance and Personalization > File Explorer Option > View.
> Tại Advance Settings bỏ chọn Hide extensions for known file types
Liên lạc kỹ thuật
Chính sách bảo mật | Điều khoản sử dụng |