Array ( [eps_min] => 0 [eps_max] => 20 [pe_min] => 0 [pe_max] => 10 [roa_min] => 0 [roa_max] => 100 [roe_min] => 0 [roe_max] => 100 [bv_min] => 0 [bv_max] => 100 [pb_min] => 0 [pb_max] => 2 )

LỌC CHỈ SỐ TÀI CHÍNH CƠ BẢN

Nhóm chỉ số tài chính cơ bản

EPS(k)
EPS ≥ 5k
PE (lần)
PE ≤ 10
ROA (%)
ROA ≥ 20%
ROE (%)
ROE ≥ 15%
Giá sổ sách (k)
P/B (lần)
P/B ≥ 1
    
Chính sách bảo mật | Điều khoản sử dụng |