DANH SÁCH CÔNG TY NIÊM YẾT


Mã CK Giá Thay đổi KLGD 24h KLGD 52w KL Niêm Yết Vốn Thị Trường (tỷ) NN sở hữu Cao/Thấp
52 tuần
1/
dgc
CTCP Tập đoàn Hóa chất Đức Giang
128.20 0 0 3,181,077 379,779,286 48,688 0%

Biểu đồ 52 tuần
2/
dhg
CTCP Dược Hậu Giang
115.90 0 0 30,299 130,735,941 15,151 0%

Biểu đồ 52 tuần
3/
dvn
Tổng Công ty Dược Việt Nam - CTCP
24.30 0.80 16,400 94,023 237,000,000 5,593 0%

Biểu đồ 52 tuần
4/
imp
CTCP Dược phẩm Imexpharm
71.90 0 0 25,182 70,038,449 5,036 0%

Biểu đồ 52 tuần
5/
dht
CTCP Dược phẩm Hà Tây
52.10 0.10 600 125,216 82,341,773 4,282 0%

Biểu đồ 52 tuần
6/
tra
CTCP Traphaco
80 0 0 2,777 41,450,983 3,316 0%

Biểu đồ 52 tuần
7/
csv
CTCP Hóa chất Cơ bản Miền Nam
72.40 0 0 683,678 44,200,000 3,200 0%

Biểu đồ 52 tuần
8/
vfg
CTCP Khử trùng Việt Nam
75.20 0 0 29,984 41,704,404 3,135 0%

Biểu đồ 52 tuần
9/
dmc
CTCP Xuất nhập khẩu Y Tế Domesco
63.40 0 0 8,772 34,727,465 2,202 0%

Biểu đồ 52 tuần
10/
dcl
CTCP Dược phẩm Cửu Long
29.90 0 0 151,407 73,041,030 2,184 0%

Biểu đồ 52 tuần
11/
opc
CTCP Dược phẩm OPC
24.75 0 0 4,990 64,050,892 1,585 0%

Biểu đồ 52 tuần
12/
dp3
CTCP Dược phẩm Trung ương 3
63 0 0 12,335 21,499,933 1,354 0%

Biểu đồ 52 tuần
13/
ndc
CTCP Nam Dược
156 0 0 528 5,964,000 930 0%

Biểu đồ 52 tuần
14/
pmc
CTCP Dược phẩm Dược liệu Pharmedic
88 0 0 2,670 9,332,573 821 0%

Biểu đồ 52 tuần
15/
dhd
CTCP Dược Vật tư Y tế Hải Dương
23.70 0 0 928 20,399,630 483 0%

Biểu đồ 52 tuần
16/
amv
CTCP Sản xuất Kinh doanh Dược và Trang thiết bị Y tế Việt Mỹ
3.50 0 8,600 1,439,655 131,105,650 459 0%

Biểu đồ 52 tuần
17/
jvc
CTCP Thiết bị Y tế Việt Nhật
3.63 0 0 662,983 112,500,171 408 0%

Biểu đồ 52 tuần
18/
vmd
CTCP Y Dược phẩm Vimedimex
17.30 0 0 21,369 15,440,268 267 0%

Biểu đồ 52 tuần
19/
ldp
CTCP Dược Lâm Đồng - Ladophar
21 0 2,100 56,681 12,703,167 267 0%

Biểu đồ 52 tuần
20/
vps
CTCP Thuốc sát trùng Việt Nam (VIPESCO)
9.80 0 0 3,838 24,460,792 240 0%

Biểu đồ 52 tuần
21/
ndp
CTCP Dược phẩm 2/9
20.10 0 0 1,299 11,100,000 223 0%

Biểu đồ 52 tuần
22/
dbt
CTCP Dược phẩm Bến Tre
13.50 0 0 11,517 16,325,477 220 0%

Biểu đồ 52 tuần
23/
amp
CTCP Armephaco
16 0 0 68 13,000,000 208 0%

Biểu đồ 52 tuần
24/
hdp
CTCP Dược Hà Tĩnh
17.70 0.70 100 1,064 9,934,418 169 0%

Biểu đồ 52 tuần
25/
ppp
CTCP Dược phẩm Phong Phú
17.50 0 0 2,664 8,799,991 154 0%

Biểu đồ 52 tuần
26/
uph
CTCP Dược phẩm TW 25
10.50 0 0 98 13,294,641 140 0%

Biểu đồ 52 tuần
27/
ddn
CTCP Dược và Thiết bị Y tế Đà Nẵng
7.80 0 0 5,694 15,349,328 118 0%

Biểu đồ 52 tuần
28/
mtp
CTCP Dược Medipharco
11 -0.80 500 1,697 7,455,406 88 0%

Biểu đồ 52 tuần
29/
dp2
CTCP Dược phẩm Trung ương 2
4.20 0 0 37 20,000,000 84 0%

Biểu đồ 52 tuần
30/
cpc
CTCP Thuốc sát trùng Cần Thơ
18.20 0 0 2,638 4,303,050 78 0%

Biểu đồ 52 tuần
31/
bcp
CTCP Dược ENLIE
11 0 0 1,003 6,000,000 66 0%

Biểu đồ 52 tuần
32/
dpp
CTCP Dược Đồng Nai
21 0 0 327 3,000,010 63 0%

Biểu đồ 52 tuần
33/
dbm
CTCP Dược - Vật tư Y Tế Đăk Lăk
29.80 0 0 436 1,941,588 58 0%

Biểu đồ 52 tuần
34/
mkv
CTCP Dược thú Y Cai Lậy
9.10 0 0 968 5,000,038 46 0%

Biểu đồ 52 tuần
35/
tw3
CTCP Dược Trung ương 3
12 0 0 96 1,750,000 21 0%

Biểu đồ 52 tuần
Chính sách bảo mật | Điều khoản sử dụng |