DANH SÁCH CÔNG TY NIÊM YẾT


Mã CK Giá Thay đổi KLGD 24h KLGD 52w KL Niêm Yết Vốn Thị Trường (tỷ) NN sở hữu Cao/Thấp
52 tuần
1/
vgc
Tổng Công ty Viglacera - CTCP
54.40 -0.20 61,400 1,059,600 448,350,000 24,480 0%

Biểu đồ 52 tuần
2/
idc
Tổng Công ty IDICO – CTCP
62.40 0 442,700 2,768,747 329,999,929 20,592 0%

Biểu đồ 52 tuần
3/
gex
Tổng Công ty cổ phần Thiết bị Điện Việt Nam
23.85 0 3,368,400 18,701,979 851,495,793 20,308 0%

Biểu đồ 52 tuần
4/
vix
CTCP Chứng khoán VIX
18.10 0.05 3,387,700 29,077,301 669,444,725 12,083 0%

Biểu đồ 52 tuần
5/
cav
CTCP Dây Cáp điện Việt Nam
72 0 12,500 6,827 86,400,000 6,221 0%

Biểu đồ 52 tuần
6/
vcw
CTCP Đầu tư Nước sạch Sông Đà
31.40 0 0 352 75,000,000 2,355 0%

Biểu đồ 52 tuần
7/
pxl
CTCP Đầu tư Khu Công nghiệp Dầu khí Long Sơn
14.50 0 50,900 368,532 82,722,212 1,199 0%

Biểu đồ 52 tuần
8/
mhc
CTCP MHC
8.97 -0.06 13,700 481,256 41,406,844 374 0%

Biểu đồ 52 tuần
Chính sách bảo mật | Điều khoản sử dụng |