Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (ctg)

28.9
0.15
(0.52%)

Tin tức liên quan mã chứng khoán CTG

CTG: Nghị quyết HĐQT thông qua HĐ nguyên tắc ủy quyền thu hồi nợ giữa VietinBank và VietinBank AMC
(23-03-2023)


CTG121030: CBTT HĐQT thông qua Hợp đồng nguyên tắc ủy quyền thu hồi nợ giữa VietinBank với VietinBank AMC
(23-03-2023)


CTG121030: CBTT HĐQT phê duyệt chủ trương thay đổi địa điểm đặt trụ sở VietinBank CN Ngũ Hành Sơn
(23-03-2023)


CTG: Nghị quyết HĐQT phê duyệt chủ trương thay đổi địa điểm CN Ngũ Hành Sơn
(23-03-2023)


CTG: 9.3.2023, ngày GDKHQ tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023
(21-02-2023)


CTG121030: Công bố thông tin tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2023
(17-02-2023)


CTG: Nghị quyết HĐQT v/v tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2023
(16-02-2023)


CTG121030: CBTT HĐQT thông qua hợp đồng hạn mức giao dịch ngoại tệ với VietinBank Lào
(15-02-2023)


CTG: Nghị quyết HĐQT thông qua hợp đồng hạn mức giao dịch ngoại tệ với VietinBank Lào
(15-02-2023)


CTG121030: Công văn đính chính nội dung BCTC hợp nhất quý 4/2022 và BCTC hợp nhất quý 4 (bản cuối)
(02-02-2023)


CTG121030: Báo cáo định kỳ tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu doanh nghiệp phát hành ra công chúng
(31-01-2023)


CTG121030: Giải trình biến động lợi nhuận để CBTT trên HNX
(31-01-2023)


CTG121030: CBTT Báo cáo định kỳ tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu doanh nghiệp phát hành ra công chúng
(31-01-2023)


CTG: Báo cáo định kỳ tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu doanh nghiệp phát hành ra công chúng
(30-01-2023)


CTG121030: Báo cáo quản trị công ty năm 2022
(18-01-2023)


CTG: Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2022
(17-01-2023)


CTG121030: CBTT HĐQT thông qua các Hợp đồng hạn mức giao dịch trên thị trường liên ngân hàng giữa VietinBank với Ngân hàng MUFG.
(10-01-2023)


CTG121030: CBTT HĐQT thông qua Hợp đồng khung tiền gửi bằng VND với MUFG Bank- CN TP.HCM
(10-01-2023)


CTG: Nghị quyết HĐQT thông qua HĐ hạn mức giao dịch LNH với Ngân hàng MUFG - chi nhánh TP.HCM
(09-01-2023)


CTG: Nghị quyết HĐQT thông qua HĐ khung tiền gửi bằng VND với Ngân hàng MUFG - chi nhánh TP.HCM
(09-01-2023)


CTG121030: Nghị quyết HĐQT phê duyệt, công bố chính thức các chỉ tiêu kế hoạch tài chính năm 2022 của VietinBank
(03-01-2023)


CTG: Nghị quyết HĐQT v/v phê duyệt, công bố chính thức các chỉ tiêu kế hoạch tài chính năm 2022
(03-01-2023)


CTG121030: Bổ sung thông tin trình bày trong thuyết minh các BCTC năm 2021 đã kiểm toán
(30-12-2022)


CTG121030: CBTT nghị HĐQT thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021
(30-12-2022)


CTG: Bổ sung thông tin trình bày trong thuyết minh các BCTC năm 2021 đã kiểm toán
(30-12-2022)


CTG: Nghị quyết HĐQT v/v thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021
(30-12-2022)


CTG: Nghị quyết HĐQT v/v Vietinbank Lào sử dụng hệ thống Swift của Vietinbank
(22-12-2022)


CTG121030: HĐQT thông qua Thỏa thuận về việc VietinBank Lào sử dụng hệ thống Swift của VietinBank
(22-12-2022)


CTG: Nghị quyết HĐQT v/v thông qua hợp đồng tư vấn và đại lý với CTS
(22-12-2022)


CTG121030: HĐQT thông qua Hợp đồng tư vấn hồ sơ đăng ký chào bán trái phiếu, đại lý đăng ký và đại lý thanh toán, tư vấn niêm yết Trái phiếu phát hành ra công chúng năm 2022
(22-12-2022)


CTG121031: Nghị quyết của HĐQT thông qua Hợp đồng bảo hiểm sức khỏe VBI Care với VBI
(06-12-2022)


CTG: HĐQT thông qua hợp đồng bảo hiểm sức khỏe VBI Care với VBI
(30-11-2022)


CTG121030: CBTT HĐQT thông qua Hợp đồng bảo hiểm sức khỏe VBI Care
(30-11-2022)


CTG: Nghị quyết HĐQT v/v sửa đổi phương án phát hành trái phiếu ra công chúng năm 2022
(25-11-2022)


CTG121030: Nghị quyết HĐQT sửa đổi phương án phát hành, phương án sử dụng và trả nợ vốn thu được từ các đợt phát hành trái phiếu ra công chúng năm 2022
(25-11-2022)


CTG121030: HĐQT thông qua Hợp đồng bảo hiểm trách nhiệm công cộng với VBI
(18-11-2022)


CTG: HĐQT thông qua hợp đồng bảo hiểm trách nhiệm công cộng giữa Vietinbank với VBI
(17-11-2022)


CTG121030: Thông báo lãi suất trái phiếu CTG121030 cho kỳ tính lãi 02 từ ngày 18/11/2022-18/11/2023
(16-11-2022)


CTG121030: Nghị quyết của HĐQT thông qua các hợp đồng hạn mức giao dịch trên thị trường liên ngân hàng
(16-11-2022)


CTG121031: Thông báo lãi suất trái phiếu CTG121031 cho kỳ tính lãi 18/11/2022-18/11/2023
(16-11-2022)


CTG: HĐQT thông qua các hợp đồng hạn mức giao dịch trên thị trường liên ngân hàng
(11-11-2022)


CTG: HĐQT thông qua hợp đồng bảo hiểm ATM với VBI Thăng Long
(02-11-2022)


CTG121030: HĐQT thông qua Hợp đồng Bảo hiểm mọi rủi ro tài sản máy ATM và tiền trong may ATM, thiếu hụt quỹ ATM với VBI thăng Long
(02-11-2022)


CTG121030: CBTT HĐQT thông qua Hợp đồng thế chấp tài sản của VietinBank với VBI
(21-10-2022)


CTG: HĐQT thông qua hợp đồng thế chấp tài sản giữa Vietinbank với VBI
(20-10-2022)


Chủ tịch OceanBank về làm Phó Tổng giám đốc VietinBank
(13-10-2022)
Ông Đỗ Thanh Sơn từng là Giám đốc chi nhánh 11 của VietinBank, được điều động làm Chủ tịch OceanBank năm 2015 và nay quay lại VietinBank làm Phó Tổng giám đốc.


CTG121030: Nghị quyết của HĐQT thông qua Hợp đồng Bảo hiểm Lòng trung thành
(12-10-2022)


CTG: Bổ nhiệm ông Đỗ Thanh Sơn giữ chức Phó TGĐ từ 11.10.2022
(12-10-2022)


CTG121030: CBTT HĐQT thông qua Hợp đồng bảo hiểm Lòng trung thành (BBB lớp dưới) giữa VietinBank với VBI
(10-10-2022)


CTG: HĐQT thông qua hợp đồng bảo hiểm lòng trung thành giữa Vietinbank với VBI
(07-10-2022)