CTCP Dây Cáp điện Việt Nam (cav)

66.50
0.60
(0.91%)
Tổng quan  Biểu đồ  Giá lịch sử  Thông tin  Báo cáo tài chính  Lịch sự kiện  Tin tức  
Tham chiếu
65.90
Mở cửa
66
Khối lượng
1,200
Cao - thấp ngày
66.50 - 66.00
Cao - thấp 52w
72.27 - 37.64
Giá sổ sách
29.2
EPS
7.5k
PE
11 lần
ROA
10%
ROE
26%
Nợ
2,470 tỷ
Vốn CSH
1,679 tỷ
Tổng tài sản
4,149 tỷ
%Nợ/Vốn CSH
147.1%
%Vốn CSH/Tổng tài sản
40.5%
Tiền mặt
88 tỷ
%NN sở hữu
0.23
Vốn thị trường
3,790 tỷ
Beta
0.5
KL niêm yết
58 triệu

Sức mạnh chỉ số cơ bản - Đầu tư

Xem thêm
Trung bình: 39.7%

Fatal error: Call to undefined method Class_Utilities::drawCompareBar() in /usr/share/nginx/chart/quote/summary.php on line 194