CTCP Tập đoàn Công nghệ CMC (cmg)

48.80
-0.10
(-0.20%)
Tổng quan  Biểu đồ  Giá lịch sử  Thông tin  Báo cáo tài chính  Lịch sự kiện  Tin tức  
Tham chiếu
48.90
Mở cửa
48.90
Khối lượng
78,300
Cao - thấp ngày
48.90 - 48.00
Cao - thấp 52w
50.80 - 32.00
Giá sổ sách
23.8
EPS
2.3k
PE
20.8 lần
ROA
4%
ROE
9%
Nợ
3,708 tỷ
Vốn CSH
3,240 tỷ
Tổng tài sản
6,948 tỷ
%Nợ/Vốn CSH
114.4%
%Vốn CSH/Tổng tài sản
46.6%
Tiền mặt
393 tỷ
%NN sở hữu
43.14
Vốn thị trường
6,554 tỷ
Beta
0.7
KL niêm yết
151 triệu

Sức mạnh chỉ số cơ bản - Đầu tư

Xem thêm
Trung bình: 46.3%

Fatal error: Call to undefined method Class_Utilities::drawCompareBar() in /usr/share/nginx/chart/quote/summary.php on line 194