CTCP Đông Hải Bến Tre (dhc)

38.10
-0.40
(-1.04%)
Tổng quan  Biểu đồ  Giá lịch sử  Thông tin  Báo cáo tài chính  Lịch sự kiện  Tin tức  
Tham chiếu
38.50
Mở cửa
38.50
Khối lượng
85,300
Cao - thấp ngày
38.60 - 37.90
Cao - thấp 52w
48.25 - 25.31
Giá sổ sách
23.1
EPS
3.9k
PE
9.4 lần
ROA
11%
ROE
17%
Nợ
1,009 tỷ
Vốn CSH
1,857 tỷ
Tổng tài sản
2,866 tỷ
%Nợ/Vốn CSH
54.3%
%Vốn CSH/Tổng tài sản
64.8%
Tiền mặt
212 tỷ
%NN sở hữu
34.56
Vốn thị trường
3,071 tỷ
Beta
0.9
KL niêm yết
80 triệu

Sức mạnh chỉ số cơ bản - Đầu tư

Xem thêm
Trung bình: 68.0%

Fatal error: Call to undefined method Class_Utilities::drawCompareBar() in /usr/share/nginx/chart/quote/summary.php on line 194