CTCP Gạch ngói Gốm Xây dựng Mỹ Xuân (gmx)

19
-0.90
(-4.52%)
Tổng quan  Biểu đồ  Giá lịch sử  Thông tin  Báo cáo tài chính  Lịch sự kiện  Tin tức  
Tham chiếu
19.90
Mở cửa
19
Khối lượng
800
Cao - thấp ngày
19.00 - 19.00
Cao - thấp 52w
22.32 - 16.28
Giá sổ sách
13.6
EPS
3.0k
PE
5.1 lần
ROA
16%
ROE
22%
Nợ
42 tỷ
Vốn CSH
123 tỷ
Tổng tài sản
164 tỷ
%Nợ/Vốn CSH
34.0%
%Vốn CSH/Tổng tài sản
74.6%
Tiền mặt
10 tỷ
%NN sở hữu
5.73
Vốn thị trường
176 tỷ
Beta
0.9
KL niêm yết
9 triệu

Sức mạnh chỉ số cơ bản - Đầu tư

Xem thêm
Trung bình: 54.9%

Fatal error: Call to undefined method Class_Utilities::drawCompareBar() in /usr/share/nginx/chart/quote/summary.php on line 194