CTCP Cao su Công nghiệp (irc)

8.20
0
(0%)
Tổng quan  Biểu đồ  Giá lịch sử  Thông tin  Báo cáo tài chính  Lịch sự kiện  Tin tức  
Tham chiếu
8.20
Mở cửa
0
Khối lượng
0
Cao - thấp ngày
0.00 - 0.00
Cao - thấp 52w
8.20 - 8.20
Giá sổ sách
9.9
EPS
-0.8k
PE
21.6 lần
ROA
-7%
ROE
-8%
Nợ
11 tỷ
Vốn CSH
174 tỷ
Tổng tài sản
185 tỷ
%Nợ/Vốn CSH
6.3%
%Vốn CSH/Tổng tài sản
94.1%
Tiền mặt
5 tỷ
%NN sở hữu
0
Vốn thị trường
143 tỷ
Beta
0
KL niêm yết
18 triệu

Sức mạnh chỉ số cơ bản - Đầu tư

Xem thêm
Trung bình: 43.4%

Fatal error: Call to undefined method Class_Utilities::drawCompareBar() in /usr/share/nginx/chart/quote/summary.php on line 194