CTCP Xây lắp Điện I (pc1)

26.95
0.25
(0.94%)
Tổng quan  Biểu đồ  Giá lịch sử  Thông tin  Báo cáo tài chính  Lịch sự kiện  Tin tức  
Tham chiếu
26.70
Mở cửa
27.05
Khối lượng
1,569,300
Cao - thấp ngày
27.10 - 26.65
Cao - thấp 52w
33.70 - 12.65
Giá sổ sách
26.4
EPS
0.9k
PE
27.9 lần
ROA
1%
ROE
4%
Nợ
12,670 tỷ
Vốn CSH
7,136 tỷ
Tổng tài sản
19,806 tỷ
%Nợ/Vốn CSH
177.5%
%Vốn CSH/Tổng tài sản
36.0%
Tiền mặt
1,021 tỷ
%NN sở hữu
0
Vốn thị trường
6,409 tỷ
Beta
1.5
KL niêm yết
270 triệu

Sức mạnh chỉ số cơ bản - Đầu tư

Xem thêm
Trung bình: 55.6%

Fatal error: Call to undefined method Class_Utilities::drawCompareBar() in /usr/share/nginx/chart/quote/summary.php on line 194