CTCP Dịch vụ Lắp đặt, Vận hành và Bảo dưỡng Công trình Dầu khí Biển PTSC (pos)

12
-0.20
(-1.64%)
Tổng quan  Biểu đồ  Giá lịch sử  Thông tin  Báo cáo tài chính  Lịch sự kiện  Tin tức  
Tham chiếu
12.20
Mở cửa
12
Khối lượng
100
Cao - thấp ngày
12.00 - 12.00
Cao - thấp 52w
14.00 - 7.97
Giá sổ sách
19.6
EPS
1.3k
PE
16.1 lần
ROA
3%
ROE
6%
Nợ
678 tỷ
Vốn CSH
783 tỷ
Tổng tài sản
1,461 tỷ
%Nợ/Vốn CSH
86.6%
%Vốn CSH/Tổng tài sản
53.6%
Tiền mặt
187 tỷ
%NN sở hữu
0
Vốn thị trường
496 tỷ
Beta
1.7
KL niêm yết
40 triệu

Sức mạnh chỉ số cơ bản - Đầu tư

Xem thêm
Trung bình: 54.6%

Fatal error: Call to undefined method Class_Utilities::drawCompareBar() in /usr/share/nginx/chart/quote/summary.php on line 194