CTCP Cảng Sài Gòn (sgp)

16.20
-0.20
(-1.22%)
Tổng quan  Biểu đồ  Giá lịch sử  Thông tin  Báo cáo tài chính  Lịch sự kiện  Tin tức  
Tham chiếu
16.40
Mở cửa
16.30
Khối lượng
57,200
Cao - thấp ngày
16.40 - 16.10
Cao - thấp 52w
19.70 - 8.05
Giá sổ sách
12.8
EPS
1.1k
PE
19.6 lần
ROA
4%
ROE
9%
Nợ
2,673 tỷ
Vốn CSH
2,773 tỷ
Tổng tài sản
5,446 tỷ
%Nợ/Vốn CSH
96.4%
%Vốn CSH/Tổng tài sản
50.9%
Tiền mặt
431 tỷ
%NN sở hữu
0
Vốn thị trường
3,439 tỷ
Beta
1.7
KL niêm yết
216 triệu

Sức mạnh chỉ số cơ bản - Đầu tư

Xem thêm
Trung bình: 55.9%

Fatal error: Call to undefined method Class_Utilities::drawCompareBar() in /usr/share/nginx/chart/quote/summary.php on line 194