CTCP Cơ khí và Thiết bị áp lực - VVMI (apl)

24.8
0
(0%)
Tham chiếu
Mở cửa
Cao nhất
Thấp nhất
Khối lượng
24.8
24.8
24.8
24.8
0
Giá sổ sách
EPS
PE
ROA
ROE
13.9
1.9k
13.1 lần
1%
14%
Beta
Vốn thị trường
KL niêm yết
KLGD 30d
Cao - thấp 52w
-0.1
30 tỷ
1 triệu
0
27.6-19.7
Nợ
Vốn CSH
%Nợ/Vốn CSH
%Vốn CSH/Tổng tài sản
Tiền mặt
94 tỷ
14 tỷ
693.8%
12.6%
0 tỷ

Chỉ số tài chính công ty / ngành

Chỉ số Công ty Ngành
EPS 1.9k 0k
PE 13.1 lần 0 lần
ROA 1.5% 0%
ROE 13.6% 0%
P/B 2 0

Bảng giá giao dịch

MUA BÁN
Nước ngoài Mua Nước ngoài Bán
0 0

Chi tiết khớp lệnh

Thời gian Giá khớp +/- Khối Lượng Tổng KL

NƯỚC NGOÀI SỞ HỮU
Xem thêm

KẾ HOẠCH KINH DOANH

Năm KH Doanh thu
(Lũy kế)
% Thực hiện KH lợi nhuận
(Lũy kế)
% Thực hiện
2021 350 (0.42) 0% 3 (0.00) 0%
2020 350 (0.40) 0% 3 (0.00) 0%
2019 350 (0.50) 0% 2.80 (0.00) 0%
2018 328 (0.37) 0% 2.80 (0.00) 0%
2017 350 (0.36) 0% 3 (0.00) 0%


TOP MÃ LIÊN QUAN

Mã CK Giá Thay đổi % Giá sổ sách EPS PE ROA ROE