KẾT QUẢ LỌC TÍN HIỆU BIỂU ĐỒ

Tín hiệu đã chọn:
1/ RSI(14) Vượt lên 70
Thay đổi tín hiệu
Lưu tín hiệu (1)

Mã (49) Giá +/- Khối lượng
acb 29.25 0.80
2.81%
33,848,200
^daukhi 701.33 -6.72
-0.95%
7,661,095
plx 41.00 0.70
1.74%
5,370,300
^bb 354.14 2.63
0.75%
4,044,456
csv 69.40 3.40
5.15%
3,271,500
tvc 10.20 0.60
6.25%
3,210,700
bvh 44.60 0.00
0.00%
1,772,000
vlc 17.70 0.80
4.73%
1,546,500
clx 14.80 0.90
6.47%
1,146,800
tvb 9.00 0.33
3.81%
1,093,700
plp 5.26 0.34
6.91%
920,200
scs 90.90 0.90
1.00%
530,500
fox 79.40 1.80
2.32%
452,300
pvo 7.40 0.90
13.85%
303,100
ggg 5.00 0.60
13.64%
251,400
idv 39.70 0.60
1.53%
223,600
sav 16.80 0.05
0.30%
191,000
nhv 1.30 0.10
8.33%
164,200
tvd 14.00 -0.20
-1.41%
133,100
hti 17.95 0.00
0.00%
130,900
pgc 15.45 -0.05
-0.32%
107,600
tht 13.50 -0.10
-0.74%
106,200
shi 15.40 0.40
2.67%
96,700
mfs 30.20 2.30
8.24%
53,000
mls 14.20 1.70
13.60%
40,700
stt 2.00 0.20
11.11%
26,300
mtl 10.20 0.80
8.51%
20,300
jos 1.20 0.10
9.09%
17,800
ddm 1.40 0.10
7.69%
10,100
glt 22.00 2.00
10.00%
5,700
smb 37.40 0.30
0.81%
4,700
vaf 15.25 -0.05
-0.33%
3,000
dna 25.00 0.90
3.73%
2,300
dte 4.00 0.50
14.29%
1,400
vsn 21.90 1.20
5.80%
1,200
brs 25.70 0.20
0.78%
1,100
tdb 42.50 0.50
1.19%
1,000
vpc 2.60 0.30
13.04%
800
cmn 77.40 0.00
0.00%
500
dfc 20.80 0.00
0.00%
500
hfx 10.50 1.30
14.13%
500
isg 5.60 0.10
1.82%
500
ngc 2.30 0.30
15.00%
200
fdc 14.50 0.70
5.07%
200
bhk 21.00 0.00
0.00%
100
dnl 30.50 3.90
14.66%
100
hgm 55.50 0.50
0.91%
100
sc5 21.45 1.35
6.72%
100
tvg 5.70 1.60
39.02%
100
Chính sách bảo mật | Điều khoản sử dụng |