KẾT QUẢ LỌC TÍN HIỆU BIỂU ĐỒ

Tín hiệu đã chọn:
1/ Giá vượt lên SMA(100)
Thay đổi tín hiệu
Lưu tín hiệu (1)

Mã (34) Giá +/- Khối lượng
pet 27.85 1.80
6.91%
4,389,300
gas 79.00 -0.90
-1.13%
2,572,800
lig 4.10 0.00
0.00%
2,446,100
clx 14.80 0.90
6.47%
1,146,800
plc 31.00 -0.60
-1.90%
1,122,600
tvn 6.70 0.20
3.08%
1,009,900
plp 5.26 0.34
6.91%
920,200
ggg 5.00 0.60
13.64%
251,400
eve 14.00 -0.10
-0.71%
219,400
bli 11.10 0.20
1.83%
157,700
abi 25.40 0.20
0.79%
148,200
tvd 14.00 -0.20
-1.41%
133,100
efi 1.90 0.20
11.76%
130,700
vlb 34.70 -0.10
-0.29%
109,600
pvg 9.20 0.00
0.00%
65,000
pvy 2.70 0.30
12.50%
27,100
stt 2.00 0.20
11.11%
26,300
jos 1.20 0.10
9.09%
17,800
srb 2.30 0.10
4.55%
16,300
tl4 6.20 0.80
14.81%
12,300
mvn 19.60 0.50
2.62%
8,900
shc 11.80 1.40
13.46%
3,700
ft1 40.50 3.30
8.87%
3,400
vpa 3.20 0.20
6.67%
2,800
pce 19.40 0.10
0.52%
2,400
dte 4.00 0.50
14.29%
1,400
tra 83.00 3.00
3.75%
1,300
vsg 2.00 0.20
11.11%
900
vpc 2.60 0.30
13.04%
800
tpc 5.85 0.29
5.22%
600
dc1 6.70 0.40
6.35%
100
dnl 30.50 3.90
14.66%
100
tbr 10.00 1.30
14.94%
100
tvg 5.70 1.60
39.02%
100
Chính sách bảo mật | Điều khoản sử dụng |