KẾT QUẢ LỌC TÍN HIỆU BIỂU ĐỒ

Thay đổi tín hiệu
Tín hiệu đã chọn:
1/ Giá vượt lên SMA(100)
Mã (39) Giá +/- Khối lượng Giá trị
dig
Fatal error: Call to undefined method Class_Utilities::formatNodeJS() in /usr/share/nginx/chart/signal/filter_result.php on line 54