VN-INDEX   1,213   -13.4   -1.1%
KL: 963,674,886   GT: 23,020 tỷ
HNX   252   -3.0   -1.2%
KL: 112,114,995   GT: 2,387 tỷ
UPCOM   92   -1.0   -1.0%
KL: 77,550,542   GT: 1,415 tỷ
VN30   1,219   -15.4   -1.3%
KL: 267,738,235   GT: 8,731 tỷ

DANH SÁCH CỔ PHIẾU TRỰC TUYẾN

Mã CK Giá +/- Khối lượng Tham chiếu Cao nhất Thấp nhất
flc 3.50 3.50
vpb 21.65 -0.25 10,971,400 21.90 21.90 21.65
pow 12.70 -0.10 5,685,400 12.80 12.90 12.65
tcb 34.30 -0.05 3,165,600 34.35 34.50 34
bsr 21.40 -0.30 11,002,200 21.70 22.20 21.40
hpg 28.40 0 42,921,200 28.40 29.10 28.15
shb 12.05 -0.15 17,850,800 12.20 12.25 12
stb 32.35 -0.90 31,019,800 33.25 33.70 32.35
hqc 4.29 0.01 4,298,300 4.28 4.35 4.26
lpb 15 -0.40 3,286,600 15.40 15.40 15
mbb 18.95 -0.25 12,591,900 19.20 19.35 18.85
msb 14.85 -0.25 12,886,800 15.10 15.15 14.70
gex 23.75 -0.75 26,253,600 24.50 24.65 23.60
hag 8.46 -0.04 6,247,000 8.50 8.59 8.46
nvl 18.20 -0.30 30,129,700 18.50 19.15 18
ssi 34.75 -1.70 49,186,800 36.45 36.45 34.75
vnd 24.20 -1.05 36,158,000 25.25 25.30 24.20
ita 5.81 -0.04 2,195,700 5.85 5.88 5.79
tch 14.50 0.60 20,242,800 13.90 14.80 13.95
scr 8.41 -0.15 2,377,900 8.56 8.66 8.38
+ Nhóm ngành  Bảng giao dịch trực tuyến

TÍN HIỆU BIỂU ĐỒ

Mua nhanh bán nhanh
tch 14.50 0.60 20,242,800
anv 39.80 0.55 3,851,800
cen 9.60 1.20 4,042,600
pvp 15.15 0.40 1,086,900
ltg 41.20 2.20 1,648,000
gsp 12.25 0.20 534,500
dpr 68.90 0.50 189,800
ldp 14.60 1.30 304,100
cap 79 1 47,000
its 5.10 0.50 47,100
Bắt đầu chu kì tăng
ttf 5.31 -0.01 2,299,100
aph 9.25 0.15 1,839,600
vea 38.20 0.30 394,800
pom 6.74 0.44 1,376,000
vc3 26 0.30 795,700
bmp 90.90 0.90 219,400
tis 5.10 0.10 261,900
nsh 6 0.40 293,300
vse 7 -0.20 9,700
sgn 71.60 0.10 20,100
Cổ phiếu mạnh
nvl 18.20 -0.30 30,129,700
vnd 24.20 -1.05 36,158,000
vix 19.05 -0.70 31,435,300
hpg 28.40 0 42,921,200
dig 27.50 -0.80 17,159,600
dxg 22.30 -0.80 22,876,300
stb 32.35 -0.90 31,019,800
ssi 34.75 -1.70 49,186,800
gex 23.75 -0.75 26,253,600
shb 12.05 -0.15 17,850,800
Cổ phiếu siêu mạnh
hpg 28.40 0 42,921,200
dxg 22.30 -0.80 22,876,300
bcg 11.95 0.30 22,365,800
pdr 26.25 -0.75 7,557,300
hsg 23.15 0 17,847,900
tch 14.50 0.60 20,242,800
msb 14.85 -0.25 12,886,800
nkg 22.40 -0.45 17,771,100
lcg 14.75 0.15 17,577,800
kbc 35.70 -0.45 10,256,100

BIỂU ĐỒ PHÂN VÙNG BIẾN ĐỘNG GIÁ

LỊCH SỰ KIỆN - TIN DOANH NGHIỆP

Mã CK Ngày GDKHQ Tỷ lệ Giá
DMC 21/09/2023 25% 70
EVF 21/09/2023 1/1
11,000
12.5
GMD 21/09/2023 20% 65
HTV 21/09/2023 6% 9.8
KCE 21/09/2023 3% 9.4
KST 21/09/2023 10.7% 12.8
PLX 21/09/2023 7% 39.8
POS 21/09/2023 7% 13.1
PSE 21/09/2023 15% 11.7
SNZ 21/09/2023 11% 29.4
TVH 21/09/2023 36% 14
DC1 22/09/2023 5% 9
DC1 22/09/2023 100/10(2) 9
EIB 22/09/2023 100/18(2) 23
NJC 22/09/2023 30% 26.5
PVM 22/09/2023 7% 15
SFN 22/09/2023 5% 20.8
SGP 22/09/2023 6% 20.3
DOC 25/09/2023 10% 10.7
HCT 25/09/2023 1.5% 11.3
SBV 25/09/2023 5% 10.5
HPT 26/09/2023 100/11(2) 15.1
DPR 27/09/2023 1/1(2) 68.9
IRC 27/09/2023 3% 8.2
ISH 27/09/2023 12% 21
HTC 28/09/2023 3% 22.5
LG9 28/09/2023 10% 7.6
CLL 29/09/2023 36.8% 41.7
ICC 29/09/2023 19.8% 26
TKA 02/10/2023 8% 5.5
TRT 09/10/2023 10% 12.1
Chính sách bảo mật | Điều khoản sử dụng |