VN-INDEX   1,281   1.4   0.1%
KL: 684,257,163   GT: 16,414 tỷ
HNX   245   0.1   0.0%
KL: 61,544,884   GT: 1,206 tỷ
UPCOM   98   0.3   0.4%
KL: 62,564,226   GT: 1,330 tỷ
VN30   1,303   5.5   0.4%
KL: 237,155,610   GT: 6,904 tỷ

DANH SÁCH CỔ PHIẾU TRỰC TUYẾN

Mã CK Giá +/- Khối lượng Tham chiếu Cao nhất Thấp nhất
amd 0 0
ast 63.20 0.90 5,000 62.30 64 62.20
btt 35.90 35.90 35.90 35.90
cci 21.60 0.10 2,300 21.50 21.60 21.20
cia 11.40 0 13,000 11.40 11.50 11.20
cmv 10.15 0 2,900 10.15 10.15 10.10
com 32.45 -0.05 300 32.50 32.45 32.45
ctc 1.30 1.30 1.30 1.30
ctf 31.90 -2.10 778,500 34 33.70 31.65
frt 175.50 2.50 338,400 173 175.50 172
hax 17.05 -0.35 1,131,200 17.40 17.80 16.90
htc 21.80 21.80 21.80 21.80
mwg 64.10 -0.20 7,680,700 64.30 65.30 64.10
pnc 9.26 -0.04 1,200 9.30 9.26 9.25
sfc 20.35 0 800 20.35 20.35 20.35
svc 27.30 0 1,500 27.30 27.35 27.30
svn 3 0 15,800 3 3.10 3
tmc 9.50 9.50 9.50 9.50
tmx 10.20 10.20 10.20 10.20
vgc 52.30 -0.10 432,400 52.40 53.80 52.30
vtj 4 4 4 4
Bán lẻ  « Danh sách theo dõi Bảng giao dịch trực tuyến

TÍN HIỆU BIỂU ĐỒ

Mua nhanh bán nhanh
sbt 13.05 0.40 9,070,800
oil 15.40 0.50 5,499,500
yeg 10.80 0.25 3,982,700
dvn 29.30 3.80 962,900
sjd 17.10 0.75 705,800
sjs 68.30 0 150,900
dbd 44.70 2.90 223,500
kmr 3.53 0 37,600
lix 41.30 2.60 238,100
tmb 93 1.70 47,300
Bắt đầu chu kì tăng
msb 14.60 0 5,668,000
vjc 105.50 1.30 812,600
amv 3.60 0.30 4,044,800
vhe 3.30 0.30 2,505,000
nhh 17.80 -0.05 194,700
jvc 3.76 0.24 784,400
klb 11.90 0.10 58,400
sjs 68.30 0 150,900
dbd 44.70 2.90 223,500
bce 6.10 0.02 102,900
Cổ phiếu mạnh
shb 11.90 -0.05 24,489,300
hpg 28.45 0 12,327,400
vpb 19 0.20 17,481,000
mbb 23.55 0.50 24,769,400
pow 14.90 -0.30 15,018,800
gex 23 -0.50 21,085,800
tch 20.40 -0.20 8,365,300
hsg 24.30 -0.25 8,726,900
stb 29.90 0.15 7,816,800
tcb 22.70 0.05 11,029,900
Cổ phiếu siêu mạnh
shb 11.90 -0.05 24,489,300
mbb 23.55 0.50 24,769,400
tch 20.40 -0.20 8,365,300
bsr 23.60 -0.50 8,646,100
hdb 24.75 0.35 7,322,900
nkg 25.40 -0.30 3,742,800
lpb 31.60 0.20 2,866,700
hdg 31.70 -0.70 4,796,600
aaa 12.20 -0.20 6,840,800
gvr 38.20 -0.30 3,256,100

BIỂU ĐỒ PHÂN VÙNG BIẾN ĐỘNG GIÁ

LỊCH SỰ KIỆN - TIN DOANH NGHIỆP

Mã CK Ngày GDKHQ Tỷ lệ Giá
DNN 16/07/2024 10% 0.2
LDW 16/07/2024 5.1% 15.5
TDW 16/07/2024 10% 49.4
VIF 16/07/2024 9.2% 18.6
BIO 17/07/2024 6.5% 22
VC3 17/07/2024 100/12(2) 29.6
VMC 17/07/2024 100/10(2) 7.8
VNF 17/07/2024 7% 11.6
BTU 18/07/2024 10% 16.5
SHB 18/07/2024 5% 11.9
HHV 19/07/2024 20/1(2) 12.5
VIM 19/07/2024 14% 25.1
POT 24/07/2024 1% 17.9
HC3 25/07/2024 10% 23.1
HFB 25/07/2024 8.5% 10.5
BMD 30/07/2024 7% 14.4
PRE 31/07/2024 4.5% 19
LCG 02/08/2024 5% 11.5
Chính sách bảo mật | Điều khoản sử dụng |