VN-INDEX   1,102   8.0   0.7%
KL: 603,587,510   GT: 12,228 tỷ
HNX   226   0.1   0.1%
KL: 75,040,001   GT: 1,375 tỷ
UPCOM   85   0.2   0.2%
KL: 39,614,979   GT: 459 tỷ
VN30   1,090   8.7   0.8%
KL: 141,733,828   GT: 4,059 tỷ

DANH SÁCH CỔ PHIẾU TRỰC TUYẾN

Mã CK Giá +/- Khối lượng Tham chiếu Cao nhất Thấp nhất
vpb 19.30 0.20 4,871,900 19.10 19.35 19.05
pow 11.30 0.05 2,525,200 11.25 11.35 11.20
bsr 19 0.10 3,483,500 18.90 19 18.70
hpg 26.90 0.35 15,400,100 26.55 27.10 26.45
tcb 29.75 0.25 2,696,100 29.50 29.85 29.35
shb 10.85 0.05 8,201,500 10.80 10.90 10.70
stb 27.50 0 13,635,000 27.50 27.65 27.05
hqc 3.67 -0.07 6,357,200 3.74 3.78 3.62
lpb 15.30 0 1,206,300 15.30 15.50 15.20
msb 12.80 0 1,611,700 12.80 12.80 12.60
nvl 17.70 0 19,593,300 17.70 17.95 17.40
gex 21.80 0.30 10,002,900 21.50 21.85 21.35
mbb 17.80 0 4,410,300 17.80 17.85 17.70
hag 11.80 0.65 27,282,100 11.15 11.80 11
ssi 32 0.70 20,043,200 31.30 32.25 31.25
vnd 21.35 0.40 19,087,200 20.95 21.45 20.80
ita 6.18 0.02 10,549,000 6.16 6.46 6.12
tch 12.20 -0.25 5,367,200 12.45 12.50 12.15
scr 6.96 0.04 1,201,100 6.92 7 6.88
hsg 21.75 0.30 9,231,800 21.45 21.80 21.20
+ Nhóm ngành  Bảng giao dịch trực tuyến

TÍN HIỆU BIỂU ĐỒ

Mua nhanh bán nhanh
sjs 72.80 0.50 233,000
vlc 15.70 0.40 301,700
ppc 14.40 0.40 305,800
txm 5.50 0.50 60,500
ghc 26 0.20 5,500
dvp 64.90 0 6,900
btp 15.30 1 213,000
ish 22.70 1.70 4,200
hsm 8.90 0 0
gcb 18 0 0
Bắt đầu chu kì tăng
dig 25.10 0.40 13,467,800
vci 42.30 0.80 6,035,800
hng 3.95 -0.02 1,229,800
agr 15.65 0.25 1,139,200
csv 38.70 0.60 155,700
pet 25.85 1.65 3,325,800
kos 38.75 0.05 394,500
drc 23.10 0.30 76,800
ppc 14.40 0.40 305,800
tdm 41 1 2,100
Cổ phiếu mạnh
vix 16.70 0.30 29,422,400
nvl 17.70 0 19,593,300
shs 18.40 0.30 24,571,000
vnd 21.35 0.40 19,087,200
ssi 32 0.70 20,043,200
hpg 26.90 0.35 15,400,100
dig 25.10 0.40 13,467,800
dxg 19.85 -0.15 34,597,100
hag 11.80 0.65 27,282,100
pdr 27 -0.20 9,558,700
Cổ phiếu siêu mạnh
vix 16.70 0.30 29,422,400
nvl 17.70 0 19,593,300
shs 18.40 0.30 24,571,000
vnd 21.35 0.40 19,087,200
ssi 32 0.70 20,043,200
hpg 26.90 0.35 15,400,100
hag 11.80 0.65 27,282,100
hsg 21.75 0.30 9,231,800
nkg 22.90 -0.10 15,835,800
pvs 38.80 0.20 4,864,800

BIỂU ĐỒ PHÂN VÙNG BIẾN ĐỘNG GIÁ

LỊCH SỰ KIỆN - TIN DOANH NGHIỆP

Mã CK Ngày GDKHQ Tỷ lệ Giá
ACG 01/12/2023 7% 0
ECI 01/12/2023 6% 24.5
KTC 01/12/2023 2% 10
GMX 04/12/2023 8% 19
NTP 04/12/2023 15% 37.6
SBH 04/12/2023 24.5% 50
CMG 05/12/2023 100/6(2) 48.8
CMG 05/12/2023 6% 48.8
MSH 05/12/2023 25% 39.1
SJG 07/12/2023 10% 15.5
TV3 07/12/2023 5% 11.5
LBM 08/12/2023 10% 47.6
VSI 14/12/2023 10% 19.2
PAT 19/12/2023 90% 99.5
Chính sách bảo mật | Điều khoản sử dụng |