VN-INDEX   1,277   18.4   1.5%
KL: 944,444,595   GT: 24,070 tỷ
HNX   241   2.3   1.0%
KL: 79,271,100   GT: 1,670 tỷ
UPCOM   91   0.3   0.3%
KL: 67,080,300   GT: 653 tỷ
VN30   1,285   21.9   1.7%
KL: 471,293,612   GT: 14,275 tỷ

DANH SÁCH CỔ PHIẾU TRỰC TUYẾN

Mã CK Giá +/- Khối lượng Tham chiếu Cao nhất Thấp nhất
vpb 19.70 0.35 17,723,300 19.35 19.70 19.40
pow 11.25 0.05 5,365,300 11.20 11.30 11.20
bsr 19.70 0.10 4,703,300 19.60 19.80 19.40
hpg 29.95 0.05 13,916,900 29.90 30.10 29.85
tcb 47.40 2.30 13,456,300 45.10 47.45 45.10
shb 11.30 0.20 25,354,700 11.10 11.30 11.10
stb 29.10 0.25 15,445,100 28.85 29.40 28.90
hqc 4.20 0.03 4,350,500 4.17 4.26 4.18
lpb 19.55 1.25 15,101,300 18.30 19.55 18.40
msb 14.65 0.30 6,020,100 14.35 14.75 14.30
nvl 17.70 -0.05 29,044,700 17.75 17.95 17.70
gex 23.25 0.15 11,962,600 23.10 23.40 23.10
mbb 24.65 0.90 23,911,200 23.75 24.70 23.75
hag 13.40 0.10 11,054,400 13.30 13.65 13.25
ssi 37.55 0.40 19,498,500 37.15 37.80 37.05
vnd 21.95 0.15 11,081,900 21.80 22.20 21.80
ita 5.67 -0.03 1,155,800 5.70 5.75 5.64
tch 17.05 0.05 9,035,600 17 17.30 16.85
scr 7.53 0.03 1,856,000 7.50 7.60 7.50
hsg 22.90 0 7,553,300 22.90 23.20 22.75
+ Nhóm ngành  Bảng giao dịch trực tuyến

TÍN HIỆU BIỂU ĐỒ

Mua nhanh bán nhanh
tch 17.05 0.05 9,035,600
lpb 19.55 1.25 15,101,300
vgi 53 2.30 1,166,700
gsp 12.75 0.35 525,900
kgm 8.40 0.20 212,100
chp 30.10 0.30 18,200
vpd 28.05 0.25 32,000
dtg 42.50 -0.20 5,300
hu1 6.66 0.33 1,400
ish 25 0 0
Bắt đầu chu kì tăng
sbs 7.50 0.20 748,900
fit 4.70 -0.02 694,600
vc7 13.90 0.40 1,187,600
vjc 107 6 1,506,000
vhe 3.10 0.10 127,500
afx 9 0.20 147,300
top 1.40 0.10 14,800
scg 65.60 0.50 50,700
sje 21.10 -0.50 17,800
vlf 1.30 0.10 32,900
Cổ phiếu mạnh
nvl 17.70 -0.05 29,044,700
vix 19.50 0.35 22,798,700
hpg 29.95 0.05 13,916,900
ssi 37.55 0.40 19,498,500
shs 20.80 0.70 29,047,600
mbb 24.65 0.90 23,911,200
dig 33.60 0.60 23,388,900
gex 23.25 0.15 11,962,600
vpb 19.70 0.35 17,723,300
dxg 19.80 0.55 10,054,000
Cổ phiếu siêu mạnh
shs 20.80 0.70 29,047,600
mbb 24.65 0.90 23,911,200
dig 33.60 0.60 23,388,900
vpb 19.70 0.35 17,723,300
hag 13.40 0.10 11,054,400
mwg 52 -0.30 6,665,600
acb 28 0.85 9,767,600
tch 17.05 0.05 9,035,600
nkg 25.85 0.10 6,561,200
ctg 35.90 2.20 23,775,200

BIỂU ĐỒ PHÂN VÙNG BIẾN ĐỘNG GIÁ

LỊCH SỰ KIỆN - TIN DOANH NGHIỆP

Mã CK Ngày GDKHQ Tỷ lệ Giá
APL 15/04/2024 12% 21.6
CPH 15/04/2024 18.5% 0.3
YTC 15/04/2024 100/210
20,000
82
LSS 16/04/2024 1000/75(2) 11.9
PMT 16/04/2024 0.9% 8
QNS 16/04/2024 20% 50
AGP 17/04/2024 100/12(2) 41
HAS 17/04/2024 0.5% 7.3
NSL 17/04/2024 4.5% 19.6
X26 17/04/2024 5% 22
VPD 23/04/2024 10% 28.1
EPH 24/04/2024 13% 16.8
SZC 24/04/2024 10% 41.2
Chính sách bảo mật | Điều khoản sử dụng |