CTCP Lâm Nông sản Thực phẩm Yên Bái (cap)

53.70
0.10
(0.19%)
✓ Lịch sự kiện Công thức tính khối lượng Công thức tính Ngày GDKHQ

Lịch sự kiện - CAP

Sự kiện Ngày GDKHQ Cổ tức/Quyền
Phát hành khác 11/07/2024
11/07/2024
Phát hành thêm: 190,681

11/07/2024 00:00 CAP: Niêm yết bổ sung 190.681 cổ phiếu ESOP năm 2024
10/06/2024 00:00 CAP: Thay đổi giấy ĐKKD do phát hành cổ phiếu ESOP
23/05/2024 00:00 CAP: Số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành là 15.269.965 cp
Cổ tức bằng tiền 18/03/2024
30/05/2024
50%
5000 đồng/cổ phiếu

Trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 5,000 đồng/CP
Cổ phiếu thưởng / Chia tách cổ phiếu 18/03/2024
15/05/2024
100/50
Phát hành thêm: 5,026,460 (96)
Cổ phiếu sau phát hành: 15,079,284

Trả cổ tức năm 2023 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:50
15/05/2024 00:00 CAP: 22.5.2024, giao dịch 5.026.364 cổ phiếu trả cổ tức
Cổ tức bằng tiền 09/05/2023
17/05/2023
42%
4200 đồng/cổ phiếu

Trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 4,200 đồng/CP
Cổ phiếu thưởng / Chia tách cổ phiếu 09/05/2023
10/07/2023
100/28
Phát hành thêm: 2,199,111 (159)
Cổ phiếu sau phát hành: 10,052,920

Trả cổ tức năm 2022 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:28

10/07/2023 00:00 CAP: Chấp thuận niêm yết bổ sung 2.198.952 cổ phiếu
Cổ tức bằng tiền 14/06/2022
29/06/2022
50%
5000 đồng/cổ phiếu

Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 5,000 đồng/CP
Cổ phiếu thưởng / Chia tách cổ phiếu 14/06/2022
29/07/2022
10/5
Phát hành thêm: 2,618,012 (67)
Cổ phiếu sau phát hành: 7,853,968

Trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 10:5

CAP: Chấp thuận niêm yết bổ sung 2.617.945 cổ phiếu (29/07/2022 12:34)
CAP: Số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành là 7.853.968 cp (23/06/2022 10:54)
Cổ tức bằng tiền 29/03/2021
28/04/2021
40%
4000 đồng/cổ phiếu

Trả cổ tức năm 2020 bằng tiền, 4,000 đồng/CP
Cổ tức bằng tiền 25/05/2020
25/06/2020
35%
3500 đồng/cổ phiếu

Trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, 3,500 đồng/CP
Cổ tức bằng tiền 29/08/2019
25/09/2019
40%
4000 đồng/cổ phiếu

Trả cổ tức đợt 2/2018 bằng tiền, 4,000 đồng/CP
Cổ phiếu thưởng / Chia tách cổ phiếu 29/08/2019
09/10/2019
100/10
Phát hành thêm: 476,009 (74)
Cổ phiếu sau phát hành: 5,236,023

Thưởng cổ phiếu, tỷ lệ 100:10

CAP: Chấp thuận niêm yết bổ sung 475.935 cổ phiếu (09/10/2019 11:03)
CAP: 29.8.2019, ngày GDKHQ trả cổ tức bằng tiền mặt (4.000 đ/cp), thưởng cp (tỷ lệ 10%) (12/09/2019 09:53)
CAP: Số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành là 5.236.023 cp (10/09/2019 14:22)
Cổ tức bằng tiền 06/09/2018
20/09/2018
20%
2000 đồng/cổ phiếu

Trả cổ tức đợt 1/2018 bằng tiền, 2,000 đồng/CP
Cổ tức bằng tiền 19/06/2018
05/07/2018
27%
2700 đồng/cổ phiếu

Trả cổ tức năm 2017 bằng tiền, 2,700 đồng/CP
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu CAP của Công ty Cổ phần lâm nông sản thực phẩm Yên Bái như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 20/06/2018
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 19/06/2018
3. Lý do và mục đích:
*      Trả cổ tức bằng tiền mặt:
     * Trả cổ tức bằng tiền năm 2017:
          - Tỷ lệ thực hiện: 27%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 2.700 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 05/07/2018
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức Công ty tại Trụ sở Công ty cổ phần Lâm nông sản thực phẩm Yên Bái (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu cùng ngày thanh toán trên và xuất trình chứng minh nhân dân.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.
Cổ tức bằng tiền 27/06/2017
07/07/2017
34%
3400 đồng/cổ phiếu

Trả cổ tức năm 2016 bằng tiền, 3,400 đồng/CP
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu CAP của Công ty Cổ phần lâm nông sản thực phẩm Yên Bái như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 28/06/2017
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 27/06/2017
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền năm 2016:
          - Tỷ lệ thực hiện: 34%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 3.400 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 07/07/2017
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức công ty tại Trụ sở Công ty CP lâm nông sản thực phẩm Yên Bái (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 07/07/2017 và xuất trình chứng minh nhân dân.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.
Cổ tức bằng tiền 04/07/2016
21/07/2016
45%
4500 đồng/cổ phiếu

Trả cổ tức còn lại năm 2015 bằng tiền. 4.500đồng/cổ phiếu
Ngày đăng ký cuối cùng: 05/07/2016
Cổ phiếu thưởng / Chia tách cổ phiếu 04/07/2016
08/09/2016
100/40
Phát hành thêm: 1,360,036 (38)
Cổ phiếu sau phát hành: 4,760,088

Trả cổ phiếu do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu. tỷ lệ 100:40
Ngày đăng ký cuối cùng: 05/07/2016

CAP: 08/09/2016, ngày giao dịch 1.359.998 cổ phiếu niêm yết bổ sung (24/08/2016 17:29)
CAP: Thông báo chấp thuận niêm yết bổ sung 1.359.998 cổ phiếu (11/08/2016 00:00)
CAP: Thay đổi cổ phiếu đang lưu hành 4.760.088 cp (08/08/2016 17:53)
Cổ tức bằng tiền 15/03/2016
14/04/2016
20%
2000 đồng/cổ phiếu

Tạm ứng trả cổ tức năm 2015 lần 1 bằng tiền. 2.000đồng/cổ phiếu
Ngày đăng ký cuối cùng: 16/03/2016
Cổ tức bằng tiền 21/05/2015
12/06/2015
40%
4000 đồng/cổ phiếu

Trả cổ tức năm 2014 bằng tiền. 4.000đồng/cổ phiếu
Ngày đăng ký cuối cùng: 25/05/2015
Cổ tức bằng tiền 18/06/2014
10/07/2014
40%
4000 đồng/cổ phiếu

Trả cổ tức năm 2013 bằng tiền. 4.000đồng/cổ phiếu
Ngày đăng ký cuối cùng: 20/06/2014
Cổ tức bằng tiền 14/05/2013
30/05/2013
35%
3500 đồng/cổ phiếu

Trả cổ tức đợt 2 năm 2012 bằng tiền 3.500đồng/cổ phiếu
Ngày đăng ký cuối cùng: 16/05/2013
Cổ phiếu thưởng / Chia tách cổ phiếu 14/05/2013
25/07/2013
10/10
Phát hành thêm: 1,700,045
Cổ phiếu sau phát hành: 3,400,090

Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu tỷ lệ 10:10
Ngày đăng ký cuối cùng: 16/05/2013
---
CAP: 25/7, giao dịch 1.700.045 cổ phiếu niêm yết bổ sung (22/07/2013 10:02)
Mua cổ phiếu quỹ 18/04/2013
18/04/2013
KL cổ phiếu quỹ mua: -9,000

CAP: Đã bán 9000 cổ phiếu quỹ

7.Thời gian thực hiện từ ngày 19/3/2013 đến ngày 18/4/2013
Cổ tức bằng tiền 20/11/2012
12/12/2012
20%
2000 đồng/cổ phiếu

Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2012 bằng tiền 2.000đồng/cổ phiếu
Ngày đăng ký cuối cùng: 22/11/2012
Cổ tức bằng tiền 11/05/2012
20/06/2012
52%
5200 đồng/cổ phiếu

Trả cổ tức bằng tiền năm 2011 5.200đồng/cổ phiếu
Ngày đăng ký cuối cùng: 15/05/2012
Cổ phiếu thưởng / Chia tách cổ phiếu 24/05/2011
27/09/2011
100/55
Phát hành thêm: 600,050 (5)
Cổ phiếu sau phát hành: 1,691,045

Trả cổ tức còn lại của năm 2009 và năm 2010 bằng cổ phiếu tỷ lệ 100:55
Ngày đăng ký cuối cùng: 26/05/2011
---------------------------------------------------------
CAP: 27/09, giao dịch 600.045 cổ phiếu niêm yết bổ sung
Mua cổ phiếu quỹ 23/01/2010
23/01/2010
KL cổ phiếu quỹ mua: -1,000

CAP: Đã bán 1.000 cổ phiếu quỹ
Số lượng cổ phiếu quỹ đã bán: 1.000 CP
Số lượng cổ phiếu quỹ hiện có: 9.000 CP
Thời gian thực hiện: từ ngày 23/8/2010 đến ngày 23/10/2010
Cổ tức bằng tiền 15/12/2009
31/12/2009
10%
1000 đồng/cổ phiếu

Cổ tức đợt 2/2009, 1.000 đ/cp
Cổ tức bằng tiền 17/06/2009
10/07/2009
6.20%
620 đồng/cổ phiếu

Trả cổ tức đợt 2 năm 2008
Ngày đăng ký cuối cùng: 19/06/2009
Cổ tức bằng tiền 17/06/2009
10/07/2009
6.20%
620 đồng/cổ phiếu

Trả cổ tức đợt 1 năm 2009 620đồng/cổ phiếu
Ngày đăng ký cuối cùng: 19/06/2009
Cổ tức bằng tiền 08/12/2008
25/12/2008
10%
1000 đồng/cổ phiếu

Tạm ứng cổ tức đợt 1/2008, 1.000 đ/cp
Mua cổ phiếu quỹ 05/10/2008
05/10/2008
KL cổ phiếu quỹ mua: 10,000

Theo đó, từ ngày 5/7/2008 đến 5/10/2008 CAP đã mua xong toàn bộ 10.000 cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ theo phương thức báo giá và thỏa thuận. Nguồn vốn để mua lấy từ nguồn lợi nhuận để lại. Công ty chứng khoán được uỷ quyền thực hiện việc mua là CTCP chứng kho
Cổ tức bằng tiền 05/03/2008
25/03/2008
8.10%
810 đồng/cổ phiếu

Cổ tức đợt 2/2007, 810 đ/cp
Chính sách bảo mật | Điều khoản sử dụng |