Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (ctg)

28.9
0.15
(0.52%)

Sự kiện Ngày GDKHQ Cổ tức/Quyền
Cổ tức bằng tiền 14/12/2021
17/01/2022
8%
800 đồng/cổ phiếu

Trả cổ tức năm 2020 bằng tiền, 800 đồng/CP
Cổ phiếu thưởng 07/07/2021
25/08/2021
100/29.0695
Phát hành thêm: 1,082,375,087 (29034)

Trả cổ tức bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:29.0695

17/08/2021 ## CTG: 25.8.2021, giao dịch 1.082.346.053 cp niêm yết bổ sung
21/07/2021 ## CTG: Số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành là 4.805.750.609 cp
Cổ tức bằng tiền 17/12/2020
21/01/2021
5%
500 đồng/cổ phiếu

Trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, 500 đồng/CP
Cổ tức bằng tiền 27/09/2017
17/10/2017
7%
700 đồng/cổ phiếu

Trả cổ tức năm 2016 bằng tiền, 700 đồng/CP

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức năm 2016 bằng tiền của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam (mã CK: CTG) như sau:

Cổ tức bằng tiền 16/01/2017
16/02/2017
7%
700 đồng/cổ phiếu

Trả cổ tức năm 2015 bằng tiền. 700đồng/cổ phiếu
Ngày đăng ký cuối cùng: 17/01/2017
Cổ tức bằng tiền 23/06/2015
17/07/2015
10%
1000 đồng/cổ phiếu

Trả cổ tức năm 2014 bằng tiền. 1.000đồng/cổ phiếu
Ngày đăng ký cuối cùng: 25/06/2015
Cổ phiếu chưa niêm yết 19/05/2015
19/05/2015
Phát hành thêm: 2,400,204,956

CTG: 19.5.21015, niêm yết bổ sung 2.400.204.956 cổ phiếu

- Tổng số lượng chứng khoán sau khi thay đổi niêm yết: 3.723.404.556 cổ phiếu (Ba tỷ bảy trăm hai mươi ba triệu bốn trăm lẻ bốn nghìn năm trăm năm mươi sáu cổ phiếu)

- Lý do thay đổi niêm yết: Cổ phiếu thuộc sở hữu vốn Nhà nước tại Vietinbank chưa được niêm yết và giao dịch trên SGDCK TP.HCM.
Cổ tức bằng tiền 21/05/2014
06/06/2014
10%
1000 đồng/cổ phiếu

Trả cổ tức năm 2013 bằng tiền. 1.000đồng/cổ phiếu
Ngày đăng ký cuối cùng: 23/05/2014
Cổ tức bằng tiền 06/09/2013
24/09/2013
16%
1600 đồng/cổ phiếu

Trả cổ tức năm 2012 bằng tiền mặt 1.600đồng/cổ phiếu
Ngày đăng ký cuối cùng: 10/09/2013
Phát hành hiện hữu 06/09/2013
11/11/2013
100/14
(giá: 10,000)
Phát hành thêm: 162,498,197 (1)

Thực hiện quyền mua cổ phiếu tỷ lệ 100:14 10.000đồng/cổ phiếu
Ngày đăng ký cuối cùng: 10/09/2013
Ngày nộp tiền: 11/09/2013-30/09/2013
---

CTG: 11/11, giao dịch 162.498.196 cổ phiếu phát hành thêm
Phát hành khác 15/05/2013
15/05/2013
Phát hành thêm: 644,389,811

CTG: 15/5/2013, giao dịch 644.389.811 cp phát hành cho Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ
Đây là số cổ phiếu chào bán riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược nước ngoài là Bank of Tokyo Mitsubishi UFJLtd (BTMU) và bị hạn chế chuyển nhượng từ ngày 14/5/2013 đến ngày 14/5/2018.
Cổ phiếu thưởng 30/03/2012
27/04/2012
5/1
Phát hành thêm: 79,680,397 (17382)

Trả cổ tức năm 2011 bằng cổ phiếu tỷ lệ 5:1
Ngày đăng ký cuối cùng: 04/04/2012
a. Trả cổ tức năm 2011 bằng cổ phiếu: 404.594.432 cổ phiếu

---

Số lượng : 117.909.606 cổ phiếu (Một trăm mười bảy triệu chín trăm lẻ chín nghìn sáu trăm lẻ sáu cổ phiếu)
Đây là số lượng cổ phiếu trả cổ tức năm 2011 với tỷ lệ 5:1 và thưởng cổ phiếu từ thặng dư vốn cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 100:9,6
Ngày niêm yết có hiệu lực : 19/04/2012
Ngày chính thức giao dịch : 27/04/2012
Cổ phiếu thưởng 30/03/2012
27/04/2012
100/9.6
Phát hành thêm: 38,246,591

b. Thưởng cổ phiếu từ nguồn thặng dư: 194.205.327 cổ phiếu.
- Tỷ lệ thực hiện: 100:9,6 (Cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận 9,6 cổ
Phát hành hiện hữu 29/11/2011
10/02/2012
5/1
(giá: 10,000)
Phát hành thêm: 66,400,331 (-1)

Chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu tỷ lệ 5:1 10.000đồng/cổ phiếu
Ngày đăng ký cuối cùng: 01/12/2011
Ngày nộp tiền: 02/12/2011-21/12/2011
-------

CTG: 10/2 - Giao dịch 66.400.332 cổ phiếu phát hành thêm
Phát hành khác 01/04/2011
01/04/2011
Phát hành thêm: 168,581,013

CTG: Niêm yết bổ sung 168.581.013 cổ phiếu phát hành riêng lẻ cho IFC
Theo hợp đồng đặt mua đã ký kết, số cổ phần trên bi hạn chế chuyển nhượng trong 3 năm, từ ngày 10/3/2011 đến 10/3/2014.
Cổ tức bằng tiền 14/01/2011
16/02/2011
13.47%
1347 đồng/cổ phiếu

Tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2010 1.347đồng/cổ phiếu
Ngày đăng ký cuối cùng: 18/01/2011
Cổ phiếu thưởng 06/09/2010
16/11/2010
100/6.83
Phát hành thêm: 8,278,765

Trả cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 100:683
Ngày đăng ký cuối cùng: 08/09/2010
Phát hành hiện hữu 06/09/2010
16/11/2010
100/28
(giá: 10,000)
Phát hành thêm: 33,939,298 (9201)

Chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu tỷ lệ 100:28 10.000đồng/cổ phiếu
Ngày đăng ký cuối cùng: 08/09/2010
Ngày nộp tiền: 16/09/2010-06/10/2010


CTG: 16/11- Chính thức giao dịch 42.208.862 cổ phiếu phát hành ...
Cổ phiếu chưa niêm yết 16/07/2009
16/07/2009
Phát hành thêm: 0

Vốn điều lệ của NHTMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank) là 11.252.972.800.000 đồng, tương đương 1.125.297.280 cổ phiếu. Trong đó Nhà nước nắm giữ 1.004.085.500 cổ phiếu, chiếm tỷ trọng 89,23%; Cổ đông ngoài Nhà nước nắm giữ 121.211.780 cổ phiếu, chiếm tỷ trọng 10,77%.
Đang ký niêm yết lần đầu 121.211.780 cổ phiếu