Tổng Công ty Khí Việt Nam - CTCP (gas)

77.60
0.20
(0.26%)
Tổng quan  Biểu đồ  Giá lịch sử  Thông tin  Báo cáo tài chính  Lịch sự kiện  Tin tức  

Sự kiện Ngày GDKHQ Cổ tức/Quyền
Cổ tức bằng tiền 15/05/2012
28/05/2012
12%
1200 đồng/cổ phiếu

Chi trả cổ tức năm 2011 bằng tiền mặt 1.200đồng/cổ phiếu
Ngày đăng ký cuối cùng: 15/05/2012
Cổ tức bằng tiền 31/08/2012
28/09/2012
10%
1000 đồng/cổ phiếu

Tạm ứng cổ tức năm 2012 bằng tiền 1.000đồng/cổ phiếu
Ngày đăng ký cuối cùng: 05/09/2012
Cổ tức bằng tiền 04/12/2012
31/12/2012
10%
1000 đồng/cổ phiếu

Tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2012 bằng tiền mặt 1.000đồng/cổ phiếu
Ngày đăng ký cuối cùng: 06/12/2012
Cổ tức bằng tiền 15/05/2013
07/06/2013
10%
1000 đồng/cổ phiếu

Trả cổ tức đợt 3 năm 2012 bằng tiền 1.000đồng/cổ phiếu
Ngày đăng ký cuối cùng: 17/05/2013
Cổ tức bằng tiền 13/08/2013
09/09/2013
10%
1000 đồng/cổ phiếu

Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2013 bằng tiền 1.000đồng/cổ phiếu
Ngày đăng ký cuối cùng: 15/08/2013
Cổ tức bằng tiền 21/10/2013
15/11/2013
10%
1000 đồng/cổ phiếu

Tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2013 bằng tiền 1.000đồng/cổ phiếu
Ngày đăng ký cuối cùng: 23/10/2013
Cổ tức bằng tiền 12/05/2014
04/06/2014
22%
2200 đồng/cổ phiếu

Chi trả cổ tức đợt 3 năm 2013 bằng tiền mặt 2.200đồng/cổ phiếu
Ngày đăng ký cuối cùng: 14/05/2014
Cổ tức bằng tiền 22/09/2014
15/10/2014
15%
1500 đồng/cổ phiếu

Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2014 bằng tiền. 1.500đồng/cổ phiếu
Ngày đăng ký cuối cùng: 24/09/2014
Cổ tức bằng tiền 15/12/2014
07/01/2015
18%
1800 đồng/cổ phiếu

Tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2014 bằng tiền mặt. 1.800đồng/cổ phiếu
Ngày đăng ký cuối cùng: 17/12/2014
Cổ tức bằng tiền 27/05/2015
22/06/2015
7%
700 đồng/cổ phiếu

Chi trả cổ tức đợt 3 năm 2014 bằng tiền mặt. 700đồng/cổ phiếu
Ngày đăng ký cuối cùng: 29/05/2015
Cổ tức bằng tiền 01/10/2015
23/10/2015
10%
1000 đồng/cổ phiếu

Chi trả cổ tức đợt 1 năm 2015 bằng tiền mặt. 1.000đồng/cổ phiếu
Ngày đăng ký cuối cùng: 05/10/2015
Cổ tức bằng tiền 17/03/2016
13/04/2016
20%
2000 đồng/cổ phiếu

Tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2015 bằng tiền mặt. 2.000đồng/cổ phiếu
Ngày đăng ký cuối cùng: 18/03/2016
Cổ tức bằng tiền 30/09/2016
14/10/2016
5%
500 đồng/cổ phiếu

Trả cổ tức đợt 3 năm 2015 bằng tiền mặt. 500đồng/cổ phiếu
Ngày đăng ký cuối cùng: 03/10/2016
Cổ tức bằng tiền 22/12/2016
13/01/2017
23%
2300 đồng/cổ phiếu

Tạm ứng cổ tức năm 2016 bằng tiền. 2.300đồng/cổ phiếu
Ngày đăng ký cuối cùng: 23/12/2016
Cổ tức bằng tiền 10/04/2017
28/04/2017
7%
700 đồng/cổ phiếu

Tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2016 bằng tiền mặt. 700đồng/cổ phiếu
Ngày đăng ký cuối cùng: 11/04/2017
Cổ tức bằng tiền 28/06/2017
24/07/2017
10%
1000 đồng/cổ phiếu

Trả cổ tức đợt 3/2016 bằng tiền, 1,000 đồng/CP

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thanh toán cổ tức đợt 3 năm 2016 bằng tiền mặt của  Tổng Công ty Khí Việt Nam - Công ty Cổ phần (mã CK: GAS) như sau:

Cổ tức bằng tiền 15/09/2017
09/10/2017
10%
1000 đồng/cổ phiếu

Trả cổ tức năm 2017 bằng tiền, 1,000 đồng/CP

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về ngày đăng ký cuối cùng tạm ứng cổ tức năm 2017 bằng tiền của Tổng Công ty Khí Việt Nam - Công ty Cổ phần (mã CK: GAS) như sau:

Cổ tức bằng tiền 20/11/2017
13/12/2017
10%
1000 đồng/cổ phiếu

Trả cổ tức đợt 2/2017 bằng tiền, 1,000 đồng/CP

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về ngày đăng ký cuối cùng tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2017 bằng tiền mặt của Tổng Công ty Khí Việt Nam - Công ty Cổ phần (mã CK: GAS) như sau:

Cổ tức bằng tiền 28/06/2018
25/07/2018
20%
2000 đồng/cổ phiếu

Trả cổ tức đợt 3/2017 bằng tiền, 2,000 đồng/CP

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo ngày ĐKCC chi trả cổ tức đợt 3/2017 bằng tiền của  Tổng Công ty Khí Việt Nam - Công ty Cổ phần (mã CK: GAS) như sau:

Cổ tức bằng tiền 27/08/2018
25/10/2018
20%
2000 đồng/cổ phiếu

Trả cổ tức năm 2018 bằng tiền, 2,000 đồng/CP
Cổ tức bằng tiền 15/03/2019
06/06/2019
20%
2000 đồng/cổ phiếu

Trả cổ tức đợt 2/2018 bằng tiền, 2,000 đồng/CP
Cổ tức bằng tiền 29/08/2019
30/09/2019
10%
1000 đồng/cổ phiếu

Trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, 1,000 đồng/CP
Cổ tức bằng tiền 14/07/2020
30/10/2020
35%
3500 đồng/cổ phiếu

Trả cổ tức đợt 2/2019 bằng tiền, 3,500 đồng/CP
Cổ tức bằng tiền 28/06/2021
06/10/2021
30%
3000 đồng/cổ phiếu

Trả cổ tức năm 2020 bằng tiền, 3,000 đồng/CP
Cổ tức bằng tiền 04/07/2022
03/10/2022
30%
3000 đồng/cổ phiếu

Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 3,000 đồng/CP
Cổ tức bằng tiền 29/08/2023
02/11/2023
36%
3600 đồng/cổ phiếu

Trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 3,600 đồng/CP
Cổ phiếu thưởng 22/09/2023
23/09/2023
10/2
Phát hành thêm: 0

Thưởng cổ phiếu, tỷ lệ 10:2
Phát hành khác 01/03/2016
01/03/2016
Phát hành thêm: 18,950,000

GAS: 1.3.2016, niêm yết bổ sung 18.950.000 cổ phiếu (29/02/2016 10:51)
GAS: Nghị quyết HĐQT thông qua kết quả phát hành 18.950.000 cổ phiếu ESOP (29/01/2016 17:11)
Chính sách bảo mật | Điều khoản sử dụng |