CTCP Dịch vụ Kỹ thuật Mobifone (mfs)

24.70
-0.10
(-0.40%)
Tổng quan  Biểu đồ  Giá lịch sử  Thông tin  Báo cáo tài chính  Lịch sự kiện  Tin tức  

Sự kiện Ngày GDKHQ Cổ tức/Quyền
Cổ tức bằng tiền 25/07/2019
26/08/2019
15%
1500 đồng/cổ phiếu

Trả cổ tức năm 2018 bằng tiền, 1,500 đồng/CP
Cổ tức bằng tiền 13/07/2020
06/08/2020
25%
2500 đồng/cổ phiếu

Trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, 2,500 đồng/CP
Cổ tức bằng tiền 20/07/2021
16/08/2021
25%
2500 đồng/cổ phiếu

Trả cổ tức năm 2020 bằng tiền, 2,500 đồng/CP
Cổ tức bằng tiền 28/07/2022
29/08/2022
25%
2500 đồng/cổ phiếu

Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 2,500 đồng/CP
Cổ tức bằng tiền 22/11/2023
25/12/2023
30%
3000 đồng/cổ phiếu

Trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 3,000 đồng/CP
Chính sách bảo mật | Điều khoản sử dụng |