CTCP Phát triển Bất động sản Phát Đạt (pdr)

24.55
0
(0%)
✓ Lịch sự kiện Công thức tính khối lượng Công thức tính Ngày GDKHQ

Lịch sự kiện - PDR

Sự kiện Ngày GDKHQ Cổ tức/Quyền
Phát hành hiện hữu 10/05/2024
11/05/2024
55/10
(giá: 10,000)
Cổ phiếu trước khi phát hành: 738,810,840
Dự kiến phát hành thêm: 134,329,244
Cổ phiếu dự kiến sau phát hành: 873,140,084

Phát hành khác 08/12/2023
08/12/2023
Phát hành thêm: 67,164,621

08/12/2023 00:00 PDR: 11.12.2023, niêm yết bổ sung 67.164.621 cp
01/12/2023 00:00 PDR: Quyết định HĐQT thông qua phương án chào bán thêm cổ phần ra công chúng
23/11/2023 00:00 PDR: Số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết là 738.810.840 cp
Cổ phiếu thưởng / Chia tách cổ phiếu 20/04/2022
10/05/2022
1000/363
Phát hành thêm: 178,876,206 (1903)
Cổ phiếu sau phát hành: 671,646,219

Trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 1000:363

PDR: 10.5.2022, niêm yết bổ sung 178.874.303 cp (06/05/2022 16:52)
PDR: Số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành là 671.646.219 cp (25/04/2022 09:25)
Phát hành khác 22/12/2021
22/12/2021
Phát hành thêm: 6,000,000

PDR: 22.12.2021, niêm yết bổ sung 6.000.000 cp (21/12/2021 12:11)
PDR: Số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành là 492.771.916 cp (19/11/2021 19:06)
Cổ phiếu thưởng / Chia tách cổ phiếu 26/04/2021
18/05/2021
1000/117
Phát hành thêm: 50,986,990 (1315)
Cổ phiếu sau phát hành: 486,771,916

Trả cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 1000:117

PDR: 18.5.2021, niêm yết bổ sung 50.985.675 cp (14/05/2021 17:53)
PDR: Số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành là 486.771.916 cp (04/05/2021 10:09)
Cổ phiếu thưởng / Chia tách cổ phiếu 23/03/2021
08/04/2021
10/1
Phát hành thêm: 39,616,990 (646)
Cổ phiếu sau phát hành: 435,786,241

Trả cổ tức đợt 2/2020 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 10:1

PDR: 8.4.2021, niêm yết bổ sung 39.616.344 cp (07/04/2021 09:00)
PDR: Số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành là 435.786.241 cp (29/03/2021 14:14)
Cổ phiếu thưởng / Chia tách cổ phiếu 06/11/2020
24/11/2020
100/7
Phát hành thêm: 25,917,702 (692)
Cổ phiếu sau phát hành: 396,169,897

Trả cổ tức đợt 1/2020 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:7
Cổ phiếu thưởng / Chia tách cổ phiếu 22/05/2020
10/06/2020
100/13
Phát hành thêm: 42,595,536 (621)
Cổ phiếu sau phát hành: 370,252,887

Trả cổ tức bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:13

PDR: 10.6.2020, niêm yết bổ sung 42.594.915 cp (09/06/2020 14:29)
PDR: Số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành là 370.252.887 cp (28/05/2020 18:16)
Cổ tức bằng tiền 17/12/2019
08/01/2020
12%
1200 đồng/cổ phiếu

Trả cổ tức đợt 1/2019 bằng tiền, 1,200 đồng/CP
Cổ phiếu thưởng / Chia tách cổ phiếu 24/04/2019
14/05/2019
100/23
Phát hành thêm: 61,269,472 (507)
Cổ phiếu sau phát hành: 327,657,972

Trả cổ tức bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:23

PDR: 14.5.2019, niêm yết bổ sung 61.268.965 cp (13/05/2019 17:01)
PDR: 24.4.2019, ngày GDKHQ trả cổ tức bằng cp (tỷ lệ 100:23) (04/05/2019 10:00)
PDR: Số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành là 327.657.972 cp (03/05/2019 17:33)
Cổ phiếu thưởng / Chia tách cổ phiếu 27/04/2018
22/05/2018
5/1
Phát hành thêm: 44,398,185 (101)
Cổ phiếu sau phát hành: 266,389,007

Thưởng cổ phiếu, tỷ lệ 5:1

Sở GDCK TP.HCM thông báo ngày ĐKCC trả cổ tức bằng cổ phiếu cho CĐHH để tăng vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt (mã CK: PDR) như sau:PDR: 22.5.2018, niêm yết bổ sung 44.398.084 cp (21/05/2018 14:43)
PDR: Số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành là 266.389.007 cp (08/05/2018 15:15)
Cổ phiếu thưởng / Chia tách cổ phiếu 23/05/2017
16/06/2017
10/1
Phát hành thêm: 20,180,997 (45)
Cổ phiếu sau phát hành: 221,990,923

Trả cổ tức bằng cổ phiếu, tỷ lệ 10:1

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của  Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt (mã CK: PDR) như sau:PDR: 22.6.2017, giao dịch 20.180.952 cp niêm yết bổ sung (15/06/2017 17:20)
PDR: 16.6.2017, niêm yết bổ sung 20.180.952 cp (14/06/2017 17:42)
PDR: Số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành là 221.990.923 cp (31/05/2017 13:33)
Cổ tức bằng tiền 17/11/2016
14/12/2016
5%
500 đồng/cổ phiếu

Trả cổ tức năm 2015 bằng tiền. 500đồng/cổ phiếu
Ngày đăng ký cuối cùng: 18/11/2016
Cổ phiếu thưởng / Chia tách cổ phiếu 10/07/2015
05/08/2015
20/1
Phát hành thêm: 6,510,000 (29)
Cổ phiếu sau phát hành: 136,709,971

Chi trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu từ nguồn lợi nhuận. tỷ lệ 20:1
Ngày đăng ký cuối cùng: 14/07/2015
Phát hành hiện hữu 10/07/2015
05/08/2015
2/1
(giá: 10,000)
Phát hành thêm: 65,100,000
Cổ phiếu sau phát hành: 201,809,971

Phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ. tỷ lệ 2:1. 10.000đồng/cổ phiếu
Ngày đăng ký cuối cùng: 14/07/2015
Ngày nộp tiền: 20/07/2015-12/08/2015

---

PDR: 5.8.2015, niêm yết bổ sung 6.509.971 cp (03/08/2015 17:24)
Cổ tức bằng tiền 11/03/2011
28/03/2011
10%
1000 đồng/cổ phiếu

Trả cổ tức bằng tiền đợt 2 năm 2010 1.000đồng/cổ phiếu
Ngày đăng ký cuối cùng: 15/03/2011
Cổ tức bằng tiền 21/12/2010
31/12/2010
10%
1000 đồng/cổ phiếu

Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2010 bằng tiền 1.000đồng/cổ phiếu
Ngày đăng ký cuối cùng: 23/12/2010
Chính sách bảo mật | Điều khoản sử dụng |