Tổng Công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (sab)

58.60
0.10
(0.17%)
Tổng quan  Biểu đồ  Giá lịch sử  Thông tin  Báo cáo tài chính  Lịch sự kiện  Tin tức  

Sự kiện Ngày GDKHQ Cổ tức/Quyền
Cổ tức bằng tiền 26/12/2016
10/01/2017
30%
3000 đồng/cổ phiếu

Tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt năm 2016. 3.000đồng/cổ phiếu
Ngày đăng ký cuối cùng: 27/12/2016
Cổ tức bằng tiền 15/01/2018
23/01/2018
35%
3500 đồng/cổ phiếu

Trả cổ tức năm 2017 bằng tiền, 3,500 đồng/CP

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về ngày đăng ký cuối cùng tạm ứng cổ tức năm 2017 bằng tiền của Tổng Công ty Cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Sài Gòn (mã CK: SAB) như sau:

Cổ tức bằng tiền 16/10/2018
31/10/2018
15%
1500 đồng/cổ phiếu

Trả cổ tức đợt 1/2018 bằng tiền, 1,500 đồng/CP
Cổ tức bằng tiền 26/11/2018
12/12/2018
20%
2000 đồng/cổ phiếu

Trả cổ tức đợt 2/2018 bằng tiền, 2,000 đồng/CP
Cổ tức bằng tiền 05/09/2019
27/09/2019
15%
1500 đồng/cổ phiếu

Trả cổ tức đợt 3/2018 bằng tiền, 1,500 đồng/CP
Cổ tức bằng tiền 13/02/2020
09/03/2020
35%
3500 đồng/cổ phiếu

Trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, 3,500 đồng/CP
Cổ tức bằng tiền 30/11/2020
18/12/2020
20%
2000 đồng/cổ phiếu

Trả cổ tức năm 2020 bằng tiền, 2,000 đồng/CP
Cổ tức bằng tiền 02/03/2021
26/03/2021
15%
1500 đồng/cổ phiếu

Trả cổ tức năm 2020 bằng tiền, 1,500 đồng/CP
Cổ tức bằng tiền 07/01/2022
27/01/2022
20%
2000 đồng/cổ phiếu

Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 2,000 đồng/CP
Cổ tức bằng tiền 02/03/2022
23/03/2022
15%
1500 đồng/cổ phiếu

Trả cổ tức đợt 2/2021 bằng tiền, 1,500 đồng/CP
Cổ tức bằng tiền 20/12/2022
11/01/2023
25%
2500 đồng/cổ phiếu

Trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 2,500 đồng/CP
Cổ tức bằng tiền 02/03/2023
24/03/2023
10%
1000 đồng/cổ phiếu

Trả cổ tức đợt 2/2022 bằng tiền, 1,000 đồng/CP
Cổ tức bằng tiền 09/06/2023
07/07/2023
15%
1500 đồng/cổ phiếu

Trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 1,500 đồng/CP
Cổ tức bằng tiền 04/01/2024
07/02/2024
15%
1500 đồng/cổ phiếu

Trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 1,500 đồng/CP
Cổ phiếu thưởng 14/09/2023
15/09/2023
1/1
Phát hành thêm: 0

Thưởng cổ phiếu, tỷ lệ 1:1
Chính sách bảo mật | Điều khoản sử dụng |