CTCP Phục vụ Mặt đất Sài Gòn (sgn)

72
0.70
(0.98%)
Tổng quan  Biểu đồ  Giá lịch sử  Thông tin  Báo cáo tài chính  Lịch sự kiện  Tin tức  

Sự kiện Ngày GDKHQ Cổ tức/Quyền
Cổ tức bằng tiền 02/12/2015
21/12/2015
10%
1000 đồng/cổ phiếu

Trả tạm ứng cổ tức năm 2015 bằng tiền mặt. 1.000đồng/cổ phiếu
Ngày đăng ký cuối cùng: 01/12/2015
Cổ phiếu thưởng 14/06/2016
29/07/2016
5/2
Phát hành thêm: 5,620,320 (3804)

Trả cổ tức năm 2015 bằng cổ phiếu. tỷ lệ 5:2
Ngày đăng ký cuối cùng: 15/06/2016

---

SGN: 29/07/2016, ngày giao dịch bổ sung 5.616.516 cp (28/07/2016 15:32)
SGN: Thông báo chấp thuận đăng ký giao dịch bổ sung 5.616.516 cổ phiếu (19/07/2016 00:00)
SGN: Thay đổi số lượng cổ phiếu đang lưu hành 19.657.816 cp (24/06/2016 00:00)
Cổ tức bằng tiền 14/06/2016
N/A
40%
4000 đồng/cổ phiếu

Trả cổ tức năm 2015 bằng tiền, 4,000 đồng/CP
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu SGN của CTCP Phục vụ Mặt đất Sài Gòn như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 15/06/2016
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 14/06/2016
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu:
          - Tỷ lệ thực hiện: 40%/cổ phiếu (người sở hữu 05 cổ phiếu nhận được nhận 02 cổ phiếu mới).
          - Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu chia cho cổ đông sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, cổ phiếu lẻ hàng thập phân (nếu có) sẽ bị hủy bỏ.
Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 19 cổ phiếu, tính theo tỷ lệ 40% là 7.6 cổ phiếu, cổ đông A sẽ nhận được 7 cổ phiếu, 0.6 sẽ hủy bỏ.
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại văn phòng Công ty Cổ phần Phục vụ Mặt đất Sài Gòn: Lầu 2 tòa nhà Hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất, Cảng Hàng Không Quốc tế Tân Sơn Nhất, Phường 2, Quận Tân Bình, TP.Hồ Chí Minh và xuất trình CMND.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản.
Phát hành khác 11/11/2016
11/11/2016
Phát hành thêm: 332,684

SGN: Ngày 11/11/2016, ngày giao dịch đầu tiên của 332.684 cổ phiếu ĐKGD bổ sung (07/11/2016 00:00)
SGN: Thông báo chấp thuận đăng ký giao dịch bổ sung 332.684 cổ phiếu (04/11/2016 00:00)
SGN: Thay đổi số lượng cổ phiếu đang lưu hành 19.990.500 cổ phiếu (12/10/2016 08:56)
Cổ tức bằng tiền 05/12/2016
20/12/2016
15%
1500 đồng/cổ phiếu

Tạm ứng cổ tức năm 2016 bằng tiền mặt. 1.500đồng/cổ phiếu
Ngày đăng ký cuối cùng: 06/12/2016
Phát hành khác 03/08/2017
03/08/2017
Phát hành thêm: 3,995,952

SGN: Ngày 14/08/2017, giao dịch đầu tiên 3.995.952 cổ phiếu ĐKGD bổ sung (07/08/2017 08:52)
SGN: Chấp thuận đăng ký giao dịch bổ sung 3.995.952 cổ phiếu (03/08/2017 16:31)
SGN: Số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành là 23.975.752 cp (13/07/2017 15:47)
Cổ tức bằng tiền 14/09/2017
27/09/2017
20%
2000 đồng/cổ phiếu

Trả cổ tức đợt 1/2017 bằng tiền, 2,000 đồng/CP
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu SGN của CTCP Phục vụ Mặt đất Sài Gòn như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 15/09/2017
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 14/09/2017
3. Lý do và mục đích:
     * Tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 1 năm 2017:
          - Tỷ lệ thực hiện: 20%/mệnh giá (01 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 27/09/2017
          - Địa điểm thực hiện:
               +
Chứng khoán chưa lưu ký: Các cổ đông của Công ty sẽ nhận cổ tức tại văn
phòng Công ty Cổ phần Phục vụ Mặt đất Sài Gòn: Lầu 2 tòa nhà Hàng không
Quốc tế Tân Sơn Nhất, Cảng Hàng Không Quốc tế Tân Sơn Nhất, Phường 2,
Quận Tân Bình, TP.Hồ Chí Minh vào các ngày làm việc trong tuần bắt đầu
từ ngày 27/09/2017. Khi đến nhận cổ tức, cổ đông mang theo Giấy chứng
nhận sở hữu cổ phần (Sổ cổ đông) và CMND (hoặc thẻ căn cước công dân, hộ
chiếu) còn giá trị sử dụng.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản.


Cổ tức bằng tiền 21/05/2019
06/06/2019
9%
900 đồng/cổ phiếu

Trả cổ tức năm 2018 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 10:4
Cổ phiếu thưởng 21/05/2019
25/06/2019
10/4
Phát hành thêm: 9,598,381 (12642)

Trả cổ tức năm 2018 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 10:4

SGN: 25.6.2019, giao dịch 9.585.739 cp niêm yết bổ sung (20/06/2019 09:41)
Cổ tức bằng tiền 14/09/2020
29/09/2020
20%
2000 đồng/cổ phiếu

Trả cổ tức đợt 1/2019 bằng tiền, 2,000 đồng/CP
Cổ tức bằng tiền 13/11/2020
30/11/2020
20%
2000 đồng/cổ phiếu

Trả cổ tức đợt 2/2019 bằng tiền, 2,000 đồng/CP
Cổ tức bằng tiền 16/07/2021
03/08/2021
15%
1500 đồng/cổ phiếu

Trả cổ tức đợt 1/2020 bằng tiền, 1,500 đồng/CP
Cổ tức bằng tiền 08/10/2021
25/10/2021
10%
1000 đồng/cổ phiếu

Trả cổ tức đợt 2/2020 bằng tiền, 1,000 đồng/CP
Cổ tức bằng tiền 26/08/2022
15/09/2022
25%
2500 đồng/cổ phiếu

Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 2,500 đồng/CP
Cổ tức bằng tiền 29/08/2023
15/09/2023
25%
2500 đồng/cổ phiếu

Trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 2,500 đồng/CP
Chính sách bảo mật | Điều khoản sử dụng |