Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (shb)

11.90
0.10
(0.85%)
Tổng quan  Biểu đồ  Giá lịch sử  Thông tin  Báo cáo tài chính  Lịch sự kiện  Tin tức  

Sự kiện Ngày GDKHQ Cổ tức/Quyền
Cổ tức bằng tiền 14/08/2009
09/09/2009
8%
800 đồng/cổ phiếu

Tạm ứng cổ tức đợt 1/2009, 800 đ/cp
Cổ tức bằng tiền 21/06/2010
15/07/2010
4.50%
450 đồng/cổ phiếu

Tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2009 bằng tiền 450đồng/cổ phiếu
Ngày đăng ký cuối cùng: 23/06/2010
Cổ tức bằng tiền 21/10/2010
08/11/2010
8%
800 đồng/cổ phiếu

Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2010 bằng tiền 800đồng/cổ phiếu
Ngày đăng ký cuối cùng: 25/10/2010
Cổ tức bằng tiền 11/05/2011
25/05/2011
6.50%
650 đồng/cổ phiếu

Trả cổ tức đợt II năm 2010 bằng tiền 650đồng/cổ phiếu
Ngày đăng ký cuối cùng: 13/05/2011
Cổ tức bằng tiền 19/10/2011
01/11/2011
8%
800 đồng/cổ phiếu

Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2011 bằng tiền 800đồng/cổ phiếu
Ngày đăng ký cuối cùng: 21/10/2011
Cổ tức bằng tiền 04/06/2012
15/06/2012
5%
500 đồng/cổ phiếu

Thanh toán cổ tức đợt 2 năm 2011 bằng tiền 500đồng/cổ phiếu
Ngày đăng ký cuối cùng: 06/06/2012
Cổ tức bằng tiền 04/07/2014
18/07/2014
7.50%
750 đồng/cổ phiếu

Thanh toán cổ tức năm 2013 bằng tiền. 750đồng/cổ phiếu
Ngày đăng ký cuối cùng: 08/07/2014
Cổ phiếu thưởng 06/08/2015
08/09/2015
1/0.07
Phát hành thêm: 62,077,935 (63021)

Trả cổ tức năm 2014 bằng cổ phiếu. tỷ lệ 1:0.07
Ngày đăng ký cuối cùng: 10/08/2015

---

SHB: Chấp thuận niêm yết bổ sung 62.014.914 cổ phiếu (08/09/2015 00:00)
SHB: Thay đổi số lượng cổ phiếu lưu hành 948.098.275 cp (08/09/2015 00:00)
Cổ phiếu thưởng 28/12/2016
08/03/2017
1000/75
Phát hành thêm: 71,163,192 (68553)

Trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2015. tỷ lệ 1.000:75
Ngày đăng ký cuối cùng: 29/12/2016

SHB: Ngày 08/03/2017, giao dịch đầu tiên 71.094.639 cp niêm yết bổ sung (03/03/2017 14:06)
SHB: Chấp thuận niêm yết bổ sung 71.094.639 cổ phiếu (16/02/2017 14:56)
SHB: Số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành là 1.119.192.914 cp (23/01/2017 17:40)
Cổ phiếu thưởng 11/01/2018
27/02/2018
100/7.5
Phát hành thêm: 83,995,289 (68279)

Trả cổ tức bằng cổ phiếu, tỷ lệ 7.5%

SHB: Chấp thuận niêm yết bổ sung 83.927.010 cổ phiếu (27/02/2018 17:21)
Cổ phiếu thưởng 04/02/2020
24/03/2020
1000/209
Phát hành thêm: 251,607,618 (170583)

Trả cổ tức năm 2018 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 1000:209

24/03/2020 ## SHB: Chấp thuận niêm yết bổ sung 251.437.035 cổ phiếu
Cổ phiếu thưởng 06/05/2021
16/06/2021
100/10
Phát hành thêm: 175,608,122 (568379)

Trả cổ tức bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:10

SHB: Ngày 16/06/2021, giao dịch đầu tiên 175.039.743 cổ phiếu niêm yết bổ sung (10/06/2021 10:46)

SHB hoàn thành phát hành hơn 175 triệu cổ phiếu chia cổ tức, nâng vốn điều lệ lên 19.260 tỷ đồng (22/05/2021 08:37)
Cổ phiếu thưởng 11/11/2021
27/12/2021
1000/105
Phát hành thêm: 202,767,701 (601481)

Trả cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 1000:105

SHB: 27.12.2021, niêm yết bổ sung 202.166.220 cp (24/12/2021 14:52)
SHB: Số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành là 2.127.718.871 cp (23/11/2021 09:42)
Cổ phiếu thưởng 23/11/2022
27/12/2022
100/15
Phát hành thêm: 400,866,289 (852892)

Trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:15

SHB: 27.12.2022, niêm yết bổ sung 400.013.397 cp (23/12/2022 17:46)
SHB hoàn thành phát hành hơn 400 triệu cổ phiếu chia cổ tức, nâng vốn điều lệ lên 30.674 tỷ đồng (08/12/2022 21:20)
SHB: Số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành là 3.066.887.010 cp (01/12/2022 17:36)
Cổ phiếu thưởng 24/07/2023
25/07/2023
100/18
Phát hành thêm: 0

Trả cổ tức năm 2022 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:18
Phát hành hiện hữu 21/06/2010
15/12/2010
2/1
(giá: 10,000)
Phát hành thêm: 100,000,000

Phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu tỷ lệ 2:1 10.000đồng/cổ phiếu
Ngày đăng ký cuối cùng: 23/06/2010
Ngày nộp tiền: 15/07/2010-20/08/2010
Phát hành hiện hữu 04/02/2020
11/06/2020
4/1
(giá: 10,000)
Phát hành thêm: 300,966,051 (186070)

Khối lượng dự kiến phát hành: 300,779,981, Tỷ lệ: 4/1, Giá phát hành: 10000 VND

SHB: Chấp thuận niêm yết bổ sung 300.779.981 cổ phiếu (11/06/2020 16:07)
Phát hành hiện hữu 11/11/2021
23/12/2021
100/28
(giá: 12,500)
Phát hành thêm: 540,713,869 (1559127)

SHB: Đã chào bán 539.154.742 cổ phiếu ra công chúng (23/12/2021 18:02)
SHB: Số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành là 2.666.873.613 cp (23/12/2021 17:59)
Phát hành nội bộ 21/06/2010
15/12/2010
Phát hành thêm: 40,000,000

Sở GDCK Hà Nội chấp thuận về nguyên tắc cho Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn - Hà Nội được niêm yết bổ sung 99.751.906 cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu, 10.000.000 cổ phiếu phát hành cho cán bộ công nhân viên, 40.000.000 cổ phiếu phát hành cho đối tác có tiềm năng theo Giấy chứng nhận chào bán chứng khoán ra công chúng số 578/UBCK-GCN ngày 03/06/2010 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp, với những nội dung sau:
- Tên chứng khoán: Cổ phiếu của Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội
- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
- Mã chứng khoán: SHB
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu đăng ký niêm yết bổ sung: 149.751.907 cổ phiếu (Một trăm bốn mươi chín triệu bảy trăm năm mươi mốt nghìn chín trăm linh bảy cổ phiếu);
- Giá trị cổ phiếu niêm yết bổ sung (theo mệnh giá) : 1.497.519.070.000 đồng (Một nghìn bốn trăm chín mươi bảy tỷ năm trăm mười chín triệu không trăm bảy mươi nghìn đồng).
--------------------------------------------------
Tổng KL niêm yết 349,751,907
Phát hành nội bộ 26/10/2012
26/10/2012
Phát hành thêm: 405,000,000

Ngày 28/09/2012, Sở GDCK Hà Nội chấp thuận cho Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà nội được niêm yết bổ sung 405.000.000 cổ phiếu phát hành để thực hiện giao dịch sáp nhập HBB vào SHB.

Theo đó, ngân hàng sẽ niêm yết bổ sung 405 triệu cổ phiếu và bắt đầu giao dịch bổ sung từ 26/10/2012.
Phát hành chiến lược 21/06/2010
15/12/2010
Phát hành thêm: 10,000,000

Sở GDCK Hà Nội chấp thuận về nguyên tắc cho Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn - Hà Nội được niêm yết bổ sung 99.751.906 cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu, 10.000.000 cổ phiếu phát hành cho cán bộ công nhân viên, 40.000.000 cổ phiếu phát hành cho đối tác có tiềm năng theo Giấy chứng nhận chào bán chứng khoán ra công chúng số 578/UBCK-GCN ngày 03/06/2010 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp, với những nội dung sau:
- Tên chứng khoán: Cổ phiếu của Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội
- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
- Mã chứng khoán: SHB
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu đăng ký niêm yết bổ sung: 149.751.907 cổ phiếu (Một trăm bốn mươi chín triệu bảy trăm năm mươi mốt nghìn chín trăm linh bảy cổ phiếu);
- Giá trị cổ phiếu niêm yết bổ sung (theo mệnh giá) : 1.497.519.070.000 đồng (Một nghìn bốn trăm chín mươi bảy tỷ năm trăm mười chín triệu không trăm bảy mươi nghìn đồng).
Phát hành khác 06/08/2009
06/08/2009
Phát hành thêm: 150,000,000

SHB: Giao dịch dịch bổ sung 150 triệu cổ phiếu từ 6/8
Phát hành khác 13/07/2011
13/07/2011
Phát hành thêm: 131,827,640

Có 13.182.764 trái phiếu (tương ứng mệnh giá 1.318 tỷ đồng) trên tổng số 14.976.620 trái phiếu đã chuyển đổi thành cổ phiếu.
Tỷ lệ chuyển đổi là 1:10, tức mỗi trái phiếu được nhận cổ phiếu.
---------------------------------------------------------
SHB: 13/7, ngày GD đầu tiên của 131.827.640 cổ phiếu niêm yết bổ sung
Phát hành khác 15/12/2017
15/12/2017
Phát hành thêm: 100,000,000

SHB: Ngày 15/12/2017, giao dịch đầu tiên 100.000.000 cổ phiếu niêm yết bổ sung (11/12/2017 16:52)
SHB: Chấp thuận niêm yết bổ sung 100.000.000 cổ phiếu (08/12/2017 09:14)
SHB: Số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành là 1.119.192.914 cp (23/01/2017 17:40)
Chính sách bảo mật | Điều khoản sử dụng |