CTCP Siêu Thanh (st8)

9.52
-0.21
(-2.16%)
Tổng quan  Biểu đồ  Giá lịch sử  Thông tin  Báo cáo tài chính  Lịch sự kiện  Tin tức  

Sự kiện Ngày GDKHQ Cổ tức/Quyền
Cổ tức bằng tiền 24/10/2008
18/11/2008
15%
1500 đồng/cổ phiếu

Cổ tức đợt 1/2008, 1.500 đ/cp
Cổ tức bằng tiền 04/06/2010
25/06/2010
10%
1000 đồng/cổ phiếu

Trả cổ tức đợt 3 năm 2009 bằng tiền 1.000đồng/cổ phiếu
Ngày đăng ký cuối cùng: 08/06/2010
Cổ tức bằng tiền 07/09/2010
28/09/2010
15%
1500 đồng/cổ phiếu

Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2010 bằng tiền 1.500đồng/cổ phiếu
Ngày đăng ký cuối cùng: 09/09/2010
Cổ tức bằng tiền 29/12/2010
18/01/2011
10%
1000 đồng/cổ phiếu

Tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2010 bằng tiền 1.000đồng/cổ phiếu
Ngày đăng ký cuối cùng: 31/12/2010
Cổ tức bằng tiền 04/05/2011
26/05/2011
5%
500 đồng/cổ phiếu

Chi trả cổ tức bằng tiền mặt đợt 03 năm 2010 500đồng/cổ phiếu
Ngày đăng ký cuối cùng: 06/05/2011
Cổ tức bằng tiền 04/08/2011
18/08/2011
10%
1000 đồng/cổ phiếu

Trả cổ tức đợt 1 năm 2011 bằng tiền 1.000đồng/cổ phiếu
Ngày đăng ký cuối cùng: 08/08/2011
Cổ tức bằng tiền 05/01/2012
18/01/2012
10%
1000 đồng/cổ phiếu

Trả cổ tức bằng tiền mặt đợt 02 năm 2011 1.000đồng/cổ phiếu
Ngày đăng ký cuối cùng: 09/01/2012
Cổ tức bằng tiền 06/06/2012
18/06/2012
10%
1000 đồng/cổ phiếu

Tạm ứng cổ tức đợt 01 năm 2012 bằng tiền 1.000đồng/cổ phiếu
Ngày đăng ký cuối cùng: 08/06/2012
Cổ tức bằng tiền 26/11/2012
06/12/2012
20%
2000 đồng/cổ phiếu

Thanh toán cổ tức đợt 02 năm 2012 bằng tiền 2.000đồng/cổ phiếu
Ngày đăng ký cuối cùng: 28/11/2012
Cổ tức bằng tiền 16/07/2013
30/07/2013
10%
1000 đồng/cổ phiếu

Trả cổ tức đợt 1 năm 2013 bằng tiền 1.000đồng/cổ phiếu
Ngày đăng ký cuối cùng: 18/07/2013
Cổ tức bằng tiền 18/11/2013
06/12/2013
10%
1000 đồng/cổ phiếu

Thanh toán cổ tức đợt 2 năm 2013 bằng tiền 1.000đồng/cổ phiếu
Ngày đăng ký cuối cùng: 20/11/2013
Cổ tức bằng tiền 06/06/2014
14/07/2014
10%
1000 đồng/cổ phiếu

Thanh toán cổ tức đợt 1 năm 2014 bằng tiền. 1.000đồng/cổ phiếu
Ngày đăng ký cuối cùng: 10/06/2014
---
ST8: 14.7.2014, niêm yết bổ sung 1.248.862 cp (11/07/2014 10:53)
Cổ tức bằng tiền 30/10/2014
18/11/2014
10%
1000 đồng/cổ phiếu

Thanh toán cổ tức đợt 2 năm 2014 bằng tiền. 1.000đồng/cổ phiếu
Ngày đăng ký cuối cùng: 03/11/2014
Cổ tức bằng tiền 26/05/2015
18/06/2015
10%
1000 đồng/cổ phiếu

Chi trả cổ tức bằng tiền đợt 1 năm 2015. 1.000đồng/cổ phiếu
Ngày đăng ký cuối cùng: 28/05/2015
Cổ tức bằng tiền 14/01/2016
28/01/2016
10%
1000 đồng/cổ phiếu

Trả cổ tức bằng tiền mặt đợt 2 năm 2015. 1.000đồng/cổ phiếu
Ngày đăng ký cuối cùng: 15/01/2016
Cổ tức bằng tiền 07/06/2016
28/06/2016
10%
1000 đồng/cổ phiếu

Trả cổ tức bằng tiền đợt 1 năm 2016. 1.000đồng/cổ phiếu
Ngày đăng ký cuối cùng: 08/06/2016
Cổ tức bằng tiền 15/09/2016
28/09/2016
20%
2000 đồng/cổ phiếu

Trả cổ tức bằng tiền mặt đợt 2 năm 2016. 2.000đồng/cổ phiếu
Ngày đăng ký cuối cùng: 16/09/2016
Cổ tức bằng tiền 07/12/2016
26/12/2016
10%
1000 đồng/cổ phiếu

Trả cổ tức bằng tiền mặt đợt 3 năm 2016. 1.000đồng/cổ phiếu
Ngày đăng ký cuối cùng: 08/12/2016
Cổ tức bằng tiền 17/05/2017
08/06/2017
10%
1000 đồng/cổ phiếu

Trả cổ tức đợt 1/2017 bằng tiền, 1,000 đồng/CP

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền đợt 1 năm 2017 và phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của  Công ty Cổ phần Siêu Thanh (mã CK: ST8) như sau:

Cổ tức bằng tiền 27/09/2018
18/10/2018
15%
1500 đồng/cổ phiếu

Trả cổ tức năm 2018 bằng tiền, 1,500 đồng/CP
Cổ tức bằng tiền 07/05/2019
28/05/2019
10%
1000 đồng/cổ phiếu

Trả cổ tức đợt 1/2019 bằng tiền, 1,000 đồng/CP
Cổ tức bằng tiền 07/07/2020
28/07/2020
5%
500 đồng/cổ phiếu

Trả cổ tức đợt 1/2020 bằng tiền, 500 đồng/CP
Cổ tức bằng tiền 15/11/2021
08/12/2021
6%
600 đồng/cổ phiếu

Trả cổ tức đợt 1/2021 bằng tiền, 600 đồng/CP
Cổ tức bằng tiền 27/07/2022
08/08/2022
85%
8500 đồng/cổ phiếu

Trả cổ tức đợt 1/2022 bằng tiền, 8,500 đồng/CP
Cổ phiếu thưởng 12/06/2008
05/09/2008
10/1
Phát hành thêm: 820,000 (1733)

Trả cổ tức đợt 2 năm 2007 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 10:1

ST8: 5/9-Giao dịch 818.267 cổ phiếu phát hành thêm (HOSE)
Cổ phiếu thưởng 09/11/2009
08/01/2010
10/1
Phát hành thêm: 940,502 (173)

ST8: 11/11/2009 - Ngày ĐKCC trả cổ tức đợt 1/2009 bằng cổ phiếu tỉ lệ 10%

Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 940.502 cổ phiếu

ST8: 8/1-Giao dịch 940,329 cổ phiếuphát hành thêm (HOSE)
Cổ phiếu thưởng 16/04/2010
19/08/2010
100/15
Phát hành thêm: 1,551,802 (249)

Trả cổ tức đợt 2 năm 2009 bằng cổ phiếu tỷ lệ 100:15
Ngày đăng ký cuối cùng: 20/04/2010
Công ty chi trả cổ tức đợt 2 năm 2009 bằng cổ phiếu tỷ lệ 15% bằng cách phát hành 1.551.803 cổ phiếu


10:18 AM ST8: 19/8-Chính thức giao dịch 1.551.545 (1.551.554?) cp phát hành thêm (HOSE)
Cổ phiếu thưởng 06/07/2009
08/10/2009
100/5
Phát hành thêm: 447,863 (3102)

Trả cổ tức đợt 2 năm 2008 tỷ lệ 100:5
Ngày đăng ký cuối cùng: 08/07/2009
Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 447.863 cổ phiếu
----
8/10-giao dịch chính thức 447.761 cổ phiếu phát hành thêm (HOSE)
Cổ phiếu thưởng 18/11/2013
25/12/2013
20/1
Phát hành thêm: 594,845 (224)

Thanh toán cổ tức đợt 2 năm 2013 bằng cổ phiếu tỷ lệ 20:1
Ngày đăng ký cuối cùng: 20/11/2013
--

ST8: 25.12.2013, giao dịch 594.621 cp phát hành thêm (17/12/2013 15:49)
Cổ phiếu thưởng 06/06/2014
14/07/2014
100/10
Phát hành thêm: 1,249,152 (290)

Thanh toán cổ tức đợt 1 năm 2014 bằng cổ phiếu. tỷ lệ 100:10
Ngày đăng ký cuối cùng: 10/06/2014
Cổ phiếu thưởng 26/05/2015
08/07/2015
10/2
Phát hành thêm: 2,748,077 (253)

Trả cổ tức bằng cổ phiếu. tỷ lệ 10:2
Ngày đăng ký cuối cùng: 28/05/2015
--

ST8: 8.7.2015, niêm yết bổ sung 2.747.824 cp (07/07/2015 09:34)
Cổ phiếu thưởng 07/06/2016
18/07/2016
10/2
Phát hành thêm: 3,297,642 (61302)

Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu kết hợp chia cổ phiếu quỹ. tỷ lệ 10:2
Ngày đăng ký cuối cùng: 08/06/2016

---

ST8: 18.7.2016, niêm yết bổ sung 3.236.340 cp (15/07/2016 00:00)

- Tổng số lượng chứng khoán sau khi thay đổi niêm yết: 19.785.549 (Mười chín triệu bảy trăm tám mươi lăm nghìn năm trăm bốn mươi chín cổ phiếu)
Cổ phiếu thưởng 17/05/2017
21/06/2017
10/3
Phát hành thêm: 5,917,365 (-17988)

Thưởng cổ phiếu, tỷ lệ 10:3

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền đợt 1 năm 2017 và phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của  Công ty Cổ phần Siêu Thanh (mã CK: ST8) như sau:ST8: 28.6.2017, giao dịch 5.935.353 cp niêm yết bổ sung (21/06/2017 09:00)
ST8: 21.6.2017, niêm yết bổ sung 5.935.353 cp (20/06/2017 00:00)
ST8: Số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành là 25.720.902 cp (06/06/2017 17:14)
Phát hành khác 08/11/2009
08/11/2009
Phát hành thêm: 2,992

niêm yết 2992??
Mua cổ phiếu quỹ 03/10/2008
03/10/2008
KL cổ phiếu quỹ mua: 61,000

ST8: Đã mua lại 61.000 cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ
Số lượng cổ phiếu quỹ đăng ký mua: 300.000 cổ phiếu
Số lượng cổ phiếu quỹ đã mua: 61.000 cổ phiếu

Thời gian giao dịch: từ ngày 03/04/2008 đến ngày 03/07/2008
Chính sách bảo mật | Điều khoản sử dụng |