CTCP Vải sợi May mặc Miền Bắc (tet)

28.60
0
(0%)
✓ Lịch sự kiện Công thức tính khối lượng Công thức tính Ngày GDKHQ

Lịch sự kiện - TET

Sự kiện Ngày GDKHQ Cổ tức/Quyền
Cổ tức bằng tiền 17/05/2024
10/06/2024
5%
500 đồng/cổ phiếu

Trả cổ tức đợt 1/2024 bằng tiền, 500 đồng/CP
Cổ tức bằng tiền 18/05/2023
08/06/2023
6%
600 đồng/cổ phiếu

Trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 600 đồng/CP
Cổ tức bằng tiền 17/05/2023
08/06/2023
6%
600 đồng/cổ phiếu

Trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 600 đồng/CP
Cổ tức bằng tiền 15/12/2022
26/12/2022
6%
600 đồng/cổ phiếu

Trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 600 đồng/CP
Cổ tức bằng tiền 09/05/2022
24/05/2022
3%
300 đồng/cổ phiếu

Trả cổ tức đợt 2/2021 bằng tiền, 300 đồng/CP
Cổ tức bằng tiền 15/10/2021
26/10/2021
6%
600 đồng/cổ phiếu

Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 600 đồng/CP
Cổ tức bằng tiền 19/05/2021
01/06/2021
3%
300 đồng/cổ phiếu

Trả cổ tức năm 2020 bằng tiền, 300 đồng/CP
Cổ tức bằng tiền 03/07/2020
16/07/2020
3%
300 đồng/cổ phiếu

Trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, 300 đồng/CP
Cổ tức bằng tiền 25/04/2019
14/05/2019
12%
1200 đồng/cổ phiếu

Trả cổ tức năm 2018 bằng tiền, 1,200 đồng/CP
Cổ tức bằng tiền 17/05/2018
30/05/2018
5%
500 đồng/cổ phiếu

Trả cổ tức đợt 2/2017 bằng tiền, 500 đồng/CP
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu TET của CTCP Vải sợi may mặc miền Bắc như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 18/05/2018
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 17/05/2018
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền đợt 2 năm 2017:
          - Tỷ lệ thực hiện: 5%/cổ phiếu (người sở hữu 01 cổ phiếu được nhận 500 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 30/05/2018
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại số 79 Lạc Trung, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội vào các ngày làm việc trong tuần từ ngày 30/05/2018 và xuất trình chứng minh thư nhân dân.
               + Chứng khoán lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các TVLK nơi mở tài khoản lưu ký;
Cổ tức bằng tiền 12/01/2018
24/01/2018
7%
700 đồng/cổ phiếu

Trả cổ tức năm 2017 bằng tiền, 700 đồng/CP
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu TET của CTCP Vải sợi may mặc miền Bắc như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 15/01/2018
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 12/01/2018
3. Lý do và mục đích:
     * Tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2017:
          - Tỷ lệ thực hiện: 7%/cổ phiếu (người sở hữu 01 cổ phiếu được nhận 700 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 24/01/2018
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại số 79 Lạc Trung, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội vào các ngày làm việc trong tuần từ ngày 24/01/2018 và xuất trình chứng minh thư nhân dân.
               + Chứng khoán lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các TVLK nơi mở tài khoản lưu ký;
Cổ tức bằng tiền 27/07/2016
12/08/2016
7%
700 đồng/cổ phiếu

Tạm ứng cổ tức năm 2016 bằng tiền. 700đồng/cổ phiếu
Ngày đăng ký cuối cùng: 28/07/2016
Cổ tức bằng tiền 03/06/2016
22/06/2016
5%
500 đồng/cổ phiếu

Chi cổ tức còn lại năm 2015 bằng tiền. 500đồng/cổ phiếu
Ngày đăng ký cuối cùng: 06/06/2016
Cổ tức bằng tiền 19/05/2015
05/06/2015
20%
2000 đồng/cổ phiếu

Chi trả cổ tức năm 2014 và tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2015 bằng tiền. 2.000đồng/cổ phiếu
Ngày đăng ký cuối cùng: 21/05/2015
Cổ tức bằng tiền 31/10/2014
20/11/2014
15%
1500 đồng/cổ phiếu

Chi tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2014 bằng tiền. 1.500đồng/cổ phiếu
Ngày đăng ký cuối cùng: 04/11/2014
Cổ tức bằng tiền 16/05/2014
10/06/2014
3.80%
380 đồng/cổ phiếu

Chi trả cổ tức năm 2013 bằng tiền. 380đồng/cổ phiếu
Ngày đăng ký cuối cùng: 20/05/2014
Cổ tức bằng tiền 14/05/2013
03/06/2013
10%
1000 đồng/cổ phiếu

Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2013 bằng tiền 1.000đồng/cổ phiếu
Ngày đăng ký cuối cùng: 16/05/2013
Cổ tức bằng tiền 31/08/2012
21/09/2012
8%
800 đồng/cổ phiếu

Chi tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2012 bằng tiền 800đồng/cổ phiếu
Ngày đăng ký cuối cùng: 05/09/2012
Cổ tức bằng tiền 25/04/2012
17/05/2012
12%
1200 đồng/cổ phiếu

Tạm ứng cổ tức năm 2012 bằng tiền 1.200đồng/cổ phiếu
Ngày đăng ký cuối cùng: 27/04/2012
Cổ tức bằng tiền 10/04/2012
07/05/2012
12%
1200 đồng/cổ phiếu

Trả cổ tức đợt 2 năm 2011 bằng tiền 1.200đồng/cổ phiếu
Ngày đăng ký cuối cùng: 12/04/2012
Cổ tức bằng tiền 18/08/2011
08/09/2011
8%
800 đồng/cổ phiếu

Tạm ứng cổ tức năm 2011 bằng tiền 800đồng/cổ phiếu
Ngày đăng ký cuối cùng: 22/08/2011
Cổ tức bằng tiền 10/05/2011
30/05/2011
14%
1400 đồng/cổ phiếu

Trả cổ tức năm 2010 bằng tiền 1.400đồng/cổ phiếu
Ngày đăng ký cuối cùng: 12/05/2011
Chính sách bảo mật | Điều khoản sử dụng |