CTCP Tài Nguyên (tnt)

5.13
-0.07
(-1.35%)
✓ Lịch sự kiện Công thức tính khối lượng Công thức tính Ngày GDKHQ

Lịch sự kiện - TNT

Sự kiện Ngày GDKHQ Cổ tức/Quyền
Phát hành khác 12/01/2022
12/01/2022
Phát hành thêm: 25,500,000

TNT: 12.1.2022, niêm yết bổ sung 25.500.000 cp (11/01/2022 16:19)
TNT: Số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành là 51.000.000 (đính chính) (15/12/2021 15:27)
Phát hành hiện hữu 23/12/2015
03/03/2016
1/2
(giá: 10,000)
Phát hành thêm: 17,000,000
Cổ phiếu sau phát hành: 25,500,000

Chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu. tỷ lệ 1:2. 10.000đồng/cổ phiếu
Ngày đăng ký cuối cùng: 25/12/2015
Ngày nộp tiền: 06/01/2016-26/01/2016

--

TNT: 3.3.2016, niêm yết bổ sung 17.000.000 cổ phiếu (01/03/2016 15:35)
Chính sách bảo mật | Điều khoản sử dụng |