CTCP Tư vấn Xây dựng công trình Hàng hải (tvh)

14.50
0
(0%)
Tổng quan  Biểu đồ  Giá lịch sử  Thông tin  Báo cáo tài chính  Lịch sự kiện  Tin tức  

Sự kiện Ngày GDKHQ Cổ tức/Quyền
Cổ tức bằng tiền 23/08/2019
16/09/2019
21.91%
2191 đồng/cổ phiếu

Trả cổ tức năm 2018 bằng tiền, 2,191 đồng/CP
Cổ tức bằng tiền 03/11/2020
04/12/2020
30.82%
3082 đồng/cổ phiếu

Trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, 3,082 đồng/CP
Cổ tức bằng tiền 24/09/2021
27/10/2021
34.34%
3434 đồng/cổ phiếu

Trả cổ tức năm 2020 bằng tiền, 3,434 đồng/CP
Cổ tức bằng tiền 09/09/2022
12/10/2022
33.27%
3327 đồng/cổ phiếu

Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 3,327 đồng/CP
Cổ tức bằng tiền 21/09/2023
23/10/2023
36%
3600 đồng/cổ phiếu

Trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 3,600 đồng/CP
Chính sách bảo mật | Điều khoản sử dụng |