CTCP Tập đoàn Nam Mê Kông (vc3)

28.90
0
(0%)
Tổng quan  Biểu đồ  Giá lịch sử  Thông tin  Báo cáo tài chính  Lịch sự kiện  Tin tức  

Sự kiện Ngày GDKHQ Cổ tức/Quyền
Cổ tức bằng tiền 13/03/2008
21/04/2008
17%
1700 đồng/cổ phiếu

Cổ tức năm 2007, 1.700 đ/cp
Cổ tức bằng tiền 22/12/2008
15/01/2009
13%
1300 đồng/cổ phiếu

Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2008, 1.500 đồng/cổ phần.
Cổ tức bằng tiền 06/03/2009
22/04/2009
3%
300 đồng/cổ phiếu

Cổ tức đợt 2/2008, 300 đ/cp
Cổ tức bằng tiền 17/03/2010
28/04/2010
18%
1800 đồng/cổ phiếu

T.m .ng c. t.c n.m 2009, 1.800 ./cp
Cổ tức bằng tiền 09/03/2011
26/05/2011
18%
1800 đồng/cổ phiếu

Tạm ứng cổ tức năm 2010 bằng tiền 1.800đồng/cổ phiếu
Ngày đăng ký cuối cùng: 11/03/2011
Cổ tức bằng tiền 02/03/2012
17/05/2012
18%
1800 đồng/cổ phiếu

Tạm ứng cổ tức năm 2011 bằng tiền 1.800đồng/cổ phiếu
Ngày đăng ký cuối cùng: 06/03/2012
Cổ tức bằng tiền 23/04/2012
17/05/2012
4%
400 đồng/cổ phiếu

Trả cổ tức đợt 2 năm 2011 bằng tiền 400đồng/cổ phiếu
Ngày đăng ký cuối cùng: 25/04/2012
Cổ tức bằng tiền 10/09/2013
01/10/2013
5%
500 đồng/cổ phiếu

Trả cổ tức đợt 1 năm 2012 bằng tiền 500đồng/cổ phiếu
Ngày đăng ký cuối cùng: 12/09/2013
Cổ tức bằng tiền 13/11/2013
29/11/2013
5%
500 đồng/cổ phiếu

Trả cổ tức đợt 2 năm 2012 bằng tiền 500đồng/cổ phiếu
Ngày đăng ký cuối cùng: 15/11/2013
Cổ tức bằng tiền 20/05/2014
06/06/2014
5%
500 đồng/cổ phiếu

Trả cổ tức đợt 1 năm 2013 bằng tiền. 500đồng/cổ phiếu
Ngày đăng ký cuối cùng: 22/05/2014
Cổ tức bằng tiền 25/06/2014
10/07/2014
5%
500 đồng/cổ phiếu

Trả cổ tức đợt 2 năm 2013 bằng tiền. 500đồng/cổ phiếu
Ngày đăng ký cuối cùng: 27/06/2014
Cổ tức bằng tiền 22/09/2015
08/10/2015
15%
1500 đồng/cổ phiếu

Chi trả cổ tức năm 2014 bằng tiền. 1.500đồng/cổ phiếu
Ngày đăng ký cuối cùng: 24/09/2015
Cổ tức bằng tiền 06/06/2016
20/06/2016
8%
800 đồng/cổ phiếu

Trả cổ tức năm 2015 bằng tiền. 800đồng/cổ phiếu
Ngày đăng ký cuối cùng: 07/06/2016
Cổ tức bằng tiền 11/04/2017
03/05/2017
5%
500 đồng/cổ phiếu

Trả cổ tức năm 2016 bằng tiền, 500 đồng/CP
Cổ phiếu thưởng 03/11/2015
25/11/2015
2/3
Phát hành thêm: 12,000,000 (106)

Trả cổ phiếu thưởng do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu. tỷ lệ 2:3
Ngày đăng ký cuối cùng: 05/11/2015

--
VC3: Chấp thuận niêm yết bổ sung 11.999.894 cổ phiếu (25/11/2015 00:00)
Cổ phiếu thưởng 06/06/2016
14/07/2016
100/10
Phát hành thêm: 1,999,989 (141)

Trả cổ tức năm 2015 bằng cổ phiếu. tỷ lệ 100:10
Ngày đăng ký cuối cùng: 07/06/2016

--

VC3: 14/07/2016, ngày giao dịch 1.999.848 cổ phiếu niêm yết bổ sung (08/07/2016 17:11)
VC3: Thông báo chấp thuận niêm yết bổ sung 1.999.848 cổ phiếu (04/07/2016 00:00)
VC3: Thay đổi số lượng cổ phiếu đang lưu hành 21.999.742 cp (01/07/2016 16:15)
Cổ phiếu thưởng 11/04/2017
25/05/2017
100/29
Phát hành thêm: 6,379,925 (206)

Trả cổ tức bằng cổ phiếu, tỷ lệ 29%

VC3: Ngày 25/05/2017, giao dịch đầu tiên 6.379.719 cổ phiếu niêm yết bổ sung (22/05/2017 10:47)
VC3: Chấp thuận niêm yết bổ sung 6.379.719 cổ phiếu (17/05/2017 16:49)
VC3: Đã phát hành 6.379.719 cổ phiếu trả cổ tức (25/04/2017 15:32)
VC3: Số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành là 28.379.461 cp (21/04/2017 09:44)
Cổ phiếu thưởng 08/11/2019
02/02/2020
100/15
Phát hành thêm: 4,256,919

Trả cổ tức năm 2017 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:15
Cổ phiếu thưởng 29/07/2021
01/10/2021
1000/95
Phát hành thêm: 5,796,486 (280)

Trả cổ tức bằng cổ phiếu, tỷ lệ 1000:95

01/10/2021 ## VC3: Chấp thuận niêm yết bổ sung 5.796.206 cổ phiếu
05/08/2021 ## VC3: Số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành là 66.811.848 cp
Cổ phiếu thưởng 29/06/2023
30/06/2023
1000/65
Phát hành thêm: 0

Trả cổ tức năm 2022 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 1000:65
Phát hành hiện hữu 08/11/2019
27/02/2020
1/1
(giá: 10,000)
Phát hành thêm: 28,379,461 (199)

Khối lượng dự kiến phát hành: 28,379,461, Tỷ lệ: 1/1, Giá phát hành: 10000 VND

VC3: Chấp thuận niêm yết bổ sung 28.379.461 cổ phiếu (27/02/2020 14:03)
VC3: Số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành là 61.015.642 cp (22/01/2020 14:18)
Phát hành hiện hữu 03/08/2022
04/11/2022
2/1
(giá: 10,000)
Phát hành thêm: 33,405,924 (184)

VC3: Chấp thuận niêm yết bổ sung 33.405.740 cổ phiếu (04/11/2022 01:57)
VC3: Số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành là 100.217.588 cp (03/10/2022 03:43)
Chính sách bảo mật | Điều khoản sử dụng |