CTCP Phát triển Điện lực Việt Nam (vpd)

25.25
-0.05
(-0.20%)
Tổng quan  Biểu đồ  Giá lịch sử  Thông tin  Báo cáo tài chính  Lịch sự kiện  Tin tức  

Sự kiện Ngày GDKHQ Cổ tức/Quyền
Cổ tức bằng tiền 14/10/2016
04/11/2016
5%
500 đồng/cổ phiếu

Chi trả cổ tức năm 2015 bằng tiền mặt. 500đồng/cổ phiếu
Ngày đăng ký cuối cùng: 17/10/2016
Cổ tức bằng tiền 04/10/2017
20/10/2017
5.97%
597 đồng/cổ phiếu

Trả cổ tức năm 2016 bằng tiền, 597 đồng/CP
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu VPD của CTCP Phát triển Điện lực Việt Nam như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng: 05/10/2017

2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 04/10/2017

3. Lý do và mục đích:

     * Chi trả cổ tức bằng tiền năm 2016:

          - Tỷ lệ thực hiện: 5,97% (01 cổ phiếu được nhận 597 đồng)

          - Thời gian thực hiện: 20/10/2017

          - Địa điểm thực hiện:

               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm
thủ tục tại Công ty cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam theo địa chỉ
như sau:

Văn phòng Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Phát triển Điện lực Việt
Nam, Tầng 3 – CT1-583 Nguyễn Trãi – Phường Văn Quán – Quận Hà Đông –
thành Phố Hà Nội. Người sở hữu chứng khoán đến nhận cổ tức vào các ngày
làm việc trong tuần bắt đầu từ ngày 20/10/2017 và xuất trình chứng minh
nhân dân/thẻ căn cước.

               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ
tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.


Cổ tức bằng tiền 09/10/2018
31/10/2018
10%
1000 đồng/cổ phiếu

Trả cổ tức năm 2017 bằng tiền, 1,000 đồng/CP
Cổ tức bằng tiền 14/06/2019
25/10/2019
11%
1100 đồng/cổ phiếu

Trả cổ tức năm 2018 bằng tiền, 1,100 đồng/CP
Cổ tức bằng tiền 19/11/2020
08/12/2020
5%
500 đồng/cổ phiếu

Trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, 500 đồng/CP
Cổ tức bằng tiền 30/03/2021
20/04/2021
4%
400 đồng/cổ phiếu

Trả cổ tức năm 2020 bằng tiền, 400 đồng/CP
Cổ tức bằng tiền 09/08/2021
25/08/2021
2%
200 đồng/cổ phiếu

Trả cổ tức đợt 2/2020 bằng tiền, 200 đồng/CP
Cổ tức bằng tiền 21/10/2022
22/11/2022
10%
1000 đồng/cổ phiếu

Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 1,000 đồng/CP
Cổ tức bằng tiền 04/10/2023
24/10/2023
13%
1300 đồng/cổ phiếu

Trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 1,300 đồng/CP
Cổ phiếu thưởng 14/10/2016
17/10/2016
1000/25
Phát hành thêm: 2,499,917 (3490)

Trả cổ phiếu thưởng do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu. tỷ lệ 1.000:25
Ngày đăng ký cuối cùng: 17/10/2016

VPD: Thông báo chấp thuận đăng ký giao dịch bổ sung 2.496.427 cổ phiếu (22/11/2016 00:00)
VPD: Thay đổi số lượng cổ phiếu lưu hành 102.493.098 CP (27/10/2016 09:09)
Cổ phiếu thưởng 09/10/2018
08/11/2018
100/4
Phát hành thêm: 4,099,724 (3193)

Trả cổ tức năm 2017 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:4
Chính sách bảo mật | Điều khoản sử dụng |