CTCP Xuất nhập khẩu Y Tế Domesco (dmc)

62.50
-1.30
(-2.04%)
✓ Lịch sự kiện Công thức tính khối lượng Công thức tính Ngày GDKHQ

Lịch sự kiện - DMC

Sự kiện Ngày GDKHQ Cổ tức/Quyền
Cổ tức bằng tiền 21/09/2023
20/10/2023
25%
2500 đồng/cổ phiếu

Trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 2,500 đồng/CP
Cổ tức bằng tiền 14/09/2022
19/10/2022
25%
2500 đồng/cổ phiếu

Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 2,500 đồng/CP
Cổ tức bằng tiền 25/10/2021
10/12/2021
25%
2500 đồng/cổ phiếu

Trả cổ tức năm 2020 bằng tiền, 2,500 đồng/CP
Cổ tức bằng tiền 08/10/2020
22/10/2020
25%
2500 đồng/cổ phiếu

Trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, 2,500 đồng/CP
Cổ tức bằng tiền 09/09/2019
26/09/2019
25%
2500 đồng/cổ phiếu

Trả cổ tức năm 2018 bằng tiền, 2,500 đồng/CP
Cổ tức bằng tiền 21/08/2018
31/08/2018
10%
1000 đồng/cổ phiếu

Trả cổ tức đợt 2/2017 bằng tiền, 1,000 đồng/CP

Sở GDCK TP.HCM thông báo ngày ĐKCC trả cổ tức còn lại năm 2017 của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế DOMESCO (mã CK: DMC) như sau:

Cổ tức bằng tiền 27/12/2017
24/01/2018
15%
1500 đồng/cổ phiếu

Trả cổ tức đợt 1/2017 bằng tiền, 1,500 đồng/CP

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về ngày đăng ký cuối cùng tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2017 của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế DOMESCO (mã CK: DMC) như sau:

Cổ tức bằng tiền 13/07/2017
02/08/2017
20%
2000 đồng/cổ phiếu

Trả cổ tức năm 2016 bằng tiền, 2,000 đồng/CP
Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về ngày đăng ký
cuối cùng trả cổ tức năm 2016 của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế
DOMESCO (mã CK: DMC) như sau:
Cổ phiếu thưởng / Chia tách cổ phiếu 16/06/2016
15/07/2016
10/3
Phát hành thêm: 8,014,139 (471)
Cổ phiếu sau phát hành: 34,727,465

Trả cổ phiếu thưởng do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu. tỷ lệ 10:3
Ngày đăng ký cuối cùng: 17/06/2016

---

DMC: 15.7.2016, niêm yết bổ sung 8.013.668 cp


- Tổng số lượng chứng khoán sau khi thay đổi niêm yết: 34.727.465 cổ phiếu (Ba mươi bốn triệu bảy trăm hai mươi bảy ngàn bốn trăm sáu mươi lăm cổ phiếu)
Cổ tức bằng tiền 31/05/2016
17/06/2016
20%
2000 đồng/cổ phiếu

Trả cổ tức năm 2015 bằng tiền mặt. 2.000đồng/cổ phiếu
Ngày đăng ký cuối cùng: 01/06/2016
Cổ tức bằng tiền 09/09/2015
25/09/2015
10%
1000 đồng/cổ phiếu

Trả cổ tức còn lại của năm 2014 bằng tiền mặt. 1.000đồng/cổ phiếu
Ngày đăng ký cuối cùng: 11/09/2015
Cổ tức bằng tiền 04/03/2015
27/03/2015
8%
800 đồng/cổ phiếu

Trả cổ tức đợt 1 năm 2014 bằng tiền. 800đồng/cổ phiếu
Ngày đăng ký cuối cùng: 06/03/2015
Cổ tức bằng tiền 28/07/2014
15/08/2014
7%
700 đồng/cổ phiếu

Trả cổ tức đợt 2 năm 2013 bằng tiền. 700đồng/cổ phiếu
Ngày đăng ký cuối cùng: 30/07/2014
Cổ phiếu thưởng / Chia tách cổ phiếu 17/01/2014
04/03/2014
2/1
Phát hành thêm: 8,904,668 (207)
Cổ phiếu sau phát hành: 26,713,797

Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu tỷ lệ 2:1
Ngày đăng ký cuối cùng: 21/01/2014
--
DMC: 4.3.2014, giao dịch 8.904.461 cp thay đổi niêm yết (25/02/2014 14:47)
Cổ tức bằng tiền 12/11/2013
05/12/2013
15%
1500 đồng/cổ phiếu

Tạm ứng cổ tức đợt 1/2013 bằng tiền 1.500đồng/cổ phiếu
Ngày đăng ký cuối cùng: 14/11/2013
Cổ tức bằng tiền 07/05/2013
30/05/2013
7%
700 đồng/cổ phiếu

Trả cổ tức còn lại của năm 2012 bằng tiền 700đồng/cổ phiếu
Ngày đăng ký cuối cùng: 09/05/2013
Cổ tức bằng tiền 22/11/2012
06/12/2012
15%
1500 đồng/cổ phiếu

Trả cổ tức đợt 1 năm 2012 bằng tiền mặt 1.500đồng/cổ phiếu
Ngày đăng ký cuối cùng: 26/11/2012
Cổ tức bằng tiền 25/06/2012
06/07/2012
12%
1200 đồng/cổ phiếu

Trả cổ tức còn lại của năm 2011 bằng tiền 1.200đồng/cổ phiếu
Ngày đăng ký cuối cùng: 27/06/2012
Cổ tức bằng tiền 10/01/2012
20/01/2012
10%
1000 đồng/cổ phiếu

Trả cổ tức đợt 1 năm 2011 bằng tiền 1.000đồng/cổ phiếu
Ngày đăng ký cuối cùng: 12/01/2012
Mua cổ phiếu quỹ 27/12/2011
27/12/2011
KL cổ phiếu quỹ mua: -305,540

DMC: Đã bán 305.817 cổ phiếu quỹ
Thời gian thực hiện 27/12/2011

Số lượng cp quỹ sau khi bán: 0cp
Cổ tức bằng tiền 20/06/2011
06/07/2011
12%
1200 đồng/cổ phiếu

Trả cổ tức còn lại của năm 2010 bằng tiền 1.200đồng/cổ phiếu
Ngày đăng ký cuối cùng: 22/06/2011
Cổ tức bằng tiền 23/02/2011
11/03/2011
10%
1000 đồng/cổ phiếu

Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2010 bằng tiền 1.000đồng/cổ phiếu
Ngày đăng ký cuối cùng: 25/02/2011
Cổ tức bằng tiền 10/06/2010
30/06/2010
10%
1000 đồng/cổ phiếu

Trả cổ tức đợt 2 năm 2009 bằng tiền 1.000đồng/cổ phiếu
Ngày đăng ký cuối cùng: 14/06/2010
Cổ tức bằng tiền 24/08/2009
30/09/2009
10%
1000 đồng/cổ phiếu

DMC: 24/08/2009 – Ngày GDKHQ trả cổ tức đợt 1/ 2009: 1.000 đồng/CP và PH cổ phiếu thưởng cho CĐHH tỷ lệ 10:3
Cổ phiếu thưởng / Chia tách cổ phiếu 24/08/2009
15/10/2009
10/3
Phát hành thêm: 4,039,338 (1)
Cổ phiếu sau phát hành: 17,503,796

2. Phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu:

04:58 PM DMC: 15/10-Chính thức giao dịch 4.039.337 cổ phiếu phát hành thêm (HOSE)
Mua cổ phiếu quỹ 26/05/2009
26/05/2009
KL cổ phiếu quỹ mua: 105,540

DMC: Đã mua 105.540 cp làm cp quỹ

Mã chứng khoán: DMC
Số lượng đăng ký mua lại: 200.000 CP
Thời gian đăng ký mua: từ 07/04/2009 đến 07/07/2009
Số lượng đã thực hiện: 105.540 CP
Thời gian thực hiện: từ ngày 08/04/2009 đến ngày 26/05/2009
Số lượng cổ phiếu quỹ hiện có: 305.540 CP
Cổ tức bằng tiền 23/04/2009
25/05/2009
10%
1000 đồng/cổ phiếu

Cổ tức đợt 2/2008, 1.000 đ/cp
Mua cổ phiếu quỹ 19/12/2008
19/12/2008
KL cổ phiếu quỹ mua: 200,000

Theo đó, DMC đã mua lại 200.000 cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ từ ngày 20/10/2008 đến ngày 19/12/2008 theo phương thức khớp lệnh nhằm mục đích bình ổn giá cổ phiếu và đảm bảo quyền lợi cổ đông.
Cổ tức bằng tiền 26/11/2008
25/12/2008
10%
1000 đồng/cổ phiếu

Tạm ứng cổ tức đợt 1.2008, 1.000 đ/cp
Cổ tức bằng tiền 22/04/2008
20/05/2008
10%
1000 đồng/cổ phiếu

Cổ tức đợt 2/2007, 1.000 đồng/cp
Cổ tức bằng tiền 02/10/2007
24/10/2007
8%
800 đồng/cổ phiếu

Cổ tức đợt 1/2007, 800 đ/cp
Cổ phiếu thưởng / Chia tách cổ phiếu 30/05/2007
20/06/2007
10/1
Phát hành thêm: 1,070,000 (1)
Cổ phiếu sau phát hành: 11,769,999

Trả cổ tức bằng cổ phiếu, tỷ lệ 10:1
====================
DMC: 20/06/2007 Chính thức giao dịch 1.069.999 cổ phiếu phát hành thêm.
Phát hành hiện hữu 30/05/2007
03/08/2007
20/1
(giá: 35,000)
Phát hành thêm: 535,000
Cổ phiếu sau phát hành: 13,769,999

Phát hành thêm cổ phiếu, tỷ lệ 20:1, 35000đ/CP
===================
DMC: 03/08: Ngày giao dịch chính thức 535.000 cổ phiếu phát hành thêm (HOSTC)
Phát hành nội bộ 30/05/2007
29/06/2007
Phát hành thêm: 1,465,000

- Chào bán cho các cán bộ chủ chốt: 265.000 cổ phiếu;

- Chào bán cho các đối tác chiến lược: 1.200.000 cổ phiếu;
------
- DMC được niêm yết và chính thức giao dịch cổ phiếu phát hành thêm (ngày 29-6). Cổ phiếu phổ thông của DMC có mệnh giá 10.000đ, số lượng: 1.465.000 cổ phiếu.
Chính sách bảo mật | Điều khoản sử dụng |