CTCP Tasco (hut)

19.10
-0.10
(-0.52%)
Tổng quan  Biểu đồ  Giá lịch sử  Thông tin  Báo cáo tài chính  Lịch sự kiện  Tin tức  
Tham chiếu
19.20
Mở cửa
19.30
Khối lượng
2,774,200
Cao - thấp ngày
19.30 - 18.90
Cao - thấp 52w
28.50 - 10.80
Giá sổ sách
32.2
EPS
0.1k
PE
110.7 lần
ROA
0%
ROE
0%
Nợ
13,867 tỷ
Vốn CSH
11,222 tỷ
Tổng tài sản
25,089 tỷ
%Nợ/Vốn CSH
123.6%
%Vốn CSH/Tổng tài sản
44.7%
Tiền mặt
1,582 tỷ
%NN sở hữu
1.15
Vốn thị trường
5,787 tỷ
Beta
2.2
KL niêm yết
349 triệu

Sức mạnh chỉ số cơ bản - Đầu tư

Xem thêm
Trung bình: 44.0%

Fatal error: Call to undefined method Class_Utilities::drawCompareBar() in /usr/share/nginx/chart/quote/summary.php on line 194