CTCP Thiết bị Y tế Việt Nhật (jvc)

3.68
-0.02
(-0.54%)
Tổng quan  Biểu đồ  Giá lịch sử  Thông tin  Báo cáo tài chính  Lịch sự kiện  Tin tức  
Tham chiếu
3.70
Mở cửa
3.71
Khối lượng
494,500
Cao - thấp ngày
3.73 - 3.64
Cao - thấp 52w
4.69 - 2.31
Giá sổ sách
4.2
EPS
0.3k
PE
11.3 lần
ROA
4%
ROE
6%
Nợ
191 tỷ
Vốn CSH
475 tỷ
Tổng tài sản
666 tỷ
%Nợ/Vốn CSH
40.2%
%Vốn CSH/Tổng tài sản
71.3%
Tiền mặt
5 tỷ
%NN sở hữu
1.03
Vốn thị trường
332 tỷ
Beta
1.8
KL niêm yết
113 triệu

Sức mạnh chỉ số cơ bản - Đầu tư

Xem thêm
Trung bình: 71.9%

Fatal error: Call to undefined method Class_Utilities::drawCompareBar() in /usr/share/nginx/chart/quote/summary.php on line 194