CTCP Phục vụ Mặt đất Sài Gòn (sgn)

65.70
0
(0%)
Tổng quan  Biểu đồ  Giá lịch sử  Thông tin  Báo cáo tài chính  Lịch sự kiện  Tin tức  
Tham chiếu
65.70
Mở cửa
65.70
Khối lượng
900
Cao - thấp ngày
65.70 - 65.70
Cao - thấp 52w
74.41 - 50.93
Giá sổ sách
29.4
EPS
6.9k
PE
11.4 lần
ROA
18%
ROE
24%
Nợ
326 tỷ
Vốn CSH
986 tỷ
Tổng tài sản
1,312 tỷ
%Nợ/Vốn CSH
33.1%
%Vốn CSH/Tổng tài sản
75.1%
Tiền mặt
216 tỷ
%NN sở hữu
3.20
Vốn thị trường
2,166 tỷ
Beta
0.6
KL niêm yết
34 triệu

Sức mạnh chỉ số cơ bản - Đầu tư

Xem thêm
Trung bình: 51.8%

Fatal error: Call to undefined method Class_Utilities::drawCompareBar() in /usr/share/nginx/chart/quote/summary.php on line 194