CTCP Hàng không Vietjet (vjc)

105.40
3.40
(3.33%)
Tổng quan  Biểu đồ  Giá lịch sử  Thông tin  Báo cáo tài chính  Lịch sự kiện  Tin tức  
Tham chiếu
102
Mở cửa
104.50
Khối lượng
691,700
Cao - thấp ngày
105.40 - 102.00
Cao - thấp 52w
116.30 - 93.60
Giá sổ sách
28.1
EPS
-3.9k
PE
0 lần
ROA
-3%
ROE
-14%
Nợ
61,325 tỷ
Vốn CSH
15,214 tỷ
Tổng tài sản
76,539 tỷ
%Nợ/Vốn CSH
403.1%
%Vốn CSH/Tổng tài sản
19.9%
Tiền mặt
2,077 tỷ
%NN sở hữu
18.13
Vốn thị trường
53,620 tỷ
Beta
0.7
KL niêm yết
542 triệu

Sức mạnh chỉ số cơ bản - Đầu tư

Xem thêm
Trung bình: 27.4%

Fatal error: Call to undefined method Class_Utilities::drawCompareBar() in /usr/share/nginx/chart/quote/summary.php on line 194