CTCP Xây dựng Số 9 (vc9)

5.80
0.10
(1.75%)
Tổng quan  Biểu đồ  Giá lịch sử  Thông tin  Báo cáo tài chính  Lịch sự kiện  Tin tức  
Tham chiếu
5.70
Mở cửa
5.70
Khối lượng
23,300
Cao - thấp ngày
5.80 - 5.40
Cao - thấp 52w
7.70 - 4.30
Giá sổ sách
5.2
EPS
0.9k
PE
6.1 lần
ROA
1%
ROE
17%
Nợ
1,004 tỷ
Vốn CSH
62 tỷ
Tổng tài sản
1,066 tỷ
%Nợ/Vốn CSH
1,625.9%
%Vốn CSH/Tổng tài sản
5.8%
Tiền mặt
1 tỷ
%NN sở hữu
2.55
Vốn thị trường
61 tỷ
Beta
2.5
KL niêm yết
12 triệu

Sức mạnh chỉ số cơ bản - Đầu tư

Xem thêm
Trung bình: 49.8%

Fatal error: Call to undefined method Class_Utilities::drawCompareBar() in /usr/share/nginx/chart/quote/summary.php on line 194