CTCP Kỹ thuật Điện Toàn cầu (glt)

19
0
(0%)
Tổng quan  Biểu đồ  Giá lịch sử  Thông tin  Báo cáo tài chính  Lịch sự kiện  Tin tức  
Tham chiếu
19
Mở cửa
0
Khối lượng
0
Cao - thấp ngày
0.00 - 0.00
Cao - thấp 52w
26.20 - 17.39
Giá sổ sách
16.3
EPS
6.5k
PE
2.9 lần
ROA
20%
ROE
40%
Nợ
45 tỷ
Vốn CSH
155 tỷ
Tổng tài sản
200 tỷ
%Nợ/Vốn CSH
29.3%
%Vốn CSH/Tổng tài sản
77.3%
Tiền mặt
37 tỷ
%NN sở hữu
3.83
Vốn thị trường
175 tỷ
Beta
1.3
KL niêm yết
9 triệu

Sức mạnh chỉ số cơ bản - Đầu tư

Xem thêm
Trung bình: 69.6%

Fatal error: Call to undefined method Class_Utilities::drawCompareBar() in /usr/share/nginx/chart/quote/summary.php on line 194