CTCP FPT (fpt)

92.40
0.50
(0.54%)
Tổng quan  Biểu đồ  Giá lịch sử  Thông tin  Báo cáo tài chính  Lịch sự kiện  Tin tức  
Tham chiếu
91.90
Mở cửa
92.20
Khối lượng
1,190,800
Cao - thấp ngày
92.90 - 91.30
Cao - thấp 52w
99.00 - 55.99
Giá sổ sách
25.9
EPS
5.6k
PE
15.7 lần
ROA
10%
ROE
21%
Nợ
33,707 tỷ
Vốn CSH
28,406 tỷ
Tổng tài sản
62,113 tỷ
%Nợ/Vốn CSH
118.7%
%Vốn CSH/Tổng tài sản
45.7%
Tiền mặt
7,154 tỷ
%NN sở hữu
42.61
Vốn thị trường
91,053 tỷ
Beta
0.8
KL niêm yết
1,097 triệu

Sức mạnh chỉ số cơ bản - Đầu tư

Xem thêm
Trung bình: 49.4%

Fatal error: Call to undefined method Class_Utilities::drawCompareBar() in /usr/share/nginx/chart/quote/summary.php on line 194