CTCP Khách sạn Sài Gòn (sgh)

35.20
0
(0%)
Tham chiếu
Mở cửa
Cao nhất
Thấp nhất
Khối lượng
35.20
35.20
35.20
35.20
0
15.7K
1.4K
25.0x
2.2x
8% # 9%
0.4
435 Bi
12 Mi
165
39.6 - 21.0

Bảng giá giao dịch

MUA BÁN
ATC 0 35.20 500
0 38.50 300
0.00 0 38.60 100
Nước ngoài Mua Nước ngoài Bán
0 0

Ngành/Nhóm/Họ

HNX
(Thị trường chứng khoán Việt Nam)
Dịch vụ lưu trú, ăn uống, giải trí
(Ngành nghề)
#Dịch vụ lưu trú, ăn uống, giải trí - ^DVLTAUGT     (11 cổ phiếu)
Mã CK Giá (+/-) % ảnh hưởng
OCH 6.30 (0.10) 23.7%
NVT 9.50 (-0.50) 17.3%
VNG 8.96 (-0.01) 16.7%
DSN 57.30 (-0.20) 13.3%
SGH 35.20 (0.00) 8.3%
RIC 4.10 (0.00) 6.2%
DAH 3.77 (0.00) 6.1%
TTT 32.10 (-1.30) 2.9%
SDA 5.60 (0.00) 2.8%
PDC 5.10 (-0.10) 1.5%
ATS 17.50 (0.00) 1.2%

Chi tiết khớp lệnh

Thời gian Giá khớp +/- Khối Lượng Tổng KL

NƯỚC NGOÀI SỞ HỮU
Xem thêm

KẾ HOẠCH KINH DOANH

Năm KH Doanh thu
(Lũy kế)
% Thực hiện KH lợi nhuận
(Lũy kế)
% Thực hiện
2017 0 (0.05) 0% 9 (0.02) 0%
2018 0 (0.05) 0% 17.98 (0.02) 0%
2019 50 (0.05) 0% 25 (0.02) 0%
2020 15 (0.02) 0% 2.28 (0.00) 0%
2021 15 (0.02) 0% 2.40 (0.00) 0%
2022 25 (0.03) 0% 7.20 (0.01) 0%
2023 36 (0.01) 0% 11.29 (0.01) 0%

TÓM TẮT BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Đơn vị Triệu VNĐ
Chỉ tiêu Qúy 1
2024
Qúy 4
2023
Qúy 3
2023
Qúy 2
2023
Năm 2023Năm 2022Năm 2021Năm 2020Năm 2019Năm 2018Năm 2017Năm 2016Năm 2015Năm 2014
Doanh thu bán hàng và CCDV10,57611,30510,46210,62242,22928,07917,93317,58150,39945,44045,05640,17134,58624,988
Tổng lợi nhuận trước thuế5,3875,6365,2995,46121,81311,2155,1705,12325,07923,98619,9439,1305,1823,845
Lợi nhuận sau thuế 4,3094,5004,2404,35517,4208,9464,4264,39120,06319,18915,9897,3434,0173,036
Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ4,3094,5004,2404,35517,4208,9464,4264,39120,06319,18915,9897,3434,0173,036
Tổng tài sản211,944210,105206,149206,408210,113196,859184,802179,053186,207172,120161,729147,88674,77382,061
Tổng nợ18,12219,86420,40324,89320,60018,71314,54212,15814,57211,50010,2806,74025,04234,766
Vốn chủ sở hữu193,822190,241185,746181,515189,513178,147170,260166,895171,635160,619151,449141,14649,73147,295


Chính sách bảo mật | Điều khoản sử dụng |