CTCP Đầu tư Phát triển Công nghệ Điện tử - Viễn thông (elc)

25.75
-0.35
(-1.34%)
Tổng quan  Biểu đồ  Giá lịch sử  Thông tin  Báo cáo tài chính  Lịch sự kiện  Tin tức  
Tham chiếu
26.10
Mở cửa
26.05
Khối lượng
524,600
Cao - thấp ngày
26.05 - 25.30
Cao - thấp 52w
25.60 - 5.95
Giá sổ sách
16.2
EPS
0.7k
PE
56.3 lần
ROA
3%
ROE
4%
Nợ
421 tỷ
Vốn CSH
953 tỷ
Tổng tài sản
1,373 tỷ
%Nợ/Vốn CSH
44.2%
%Vốn CSH/Tổng tài sản
69.4%
Tiền mặt
114 tỷ
%NN sở hữu
3.82
Vốn thị trường
1,158 tỷ
Beta
2.1
KL niêm yết
59 triệu

Sức mạnh chỉ số cơ bản - Đầu tư

Xem thêm
Trung bình: 50.4%

Fatal error: Call to undefined method Class_Utilities::drawCompareBar() in /usr/share/nginx/chart/quote/summary.php on line 194