CTCP Dược Lâm Đồng - Ladophar (ldp)

14.80
-0.10
(-0.67%)
Tổng quan  Biểu đồ  Giá lịch sử  Thông tin  Báo cáo tài chính  Lịch sự kiện  Tin tức  
Tham chiếu
14.90
Mở cửa
14.70
Khối lượng
7,300
Cao - thấp ngày
14.90 - 14.70
Cao - thấp 52w
16.00 - 4.40
Giá sổ sách
8.1
EPS
-1.7k
PE
0 lần
ROA
-11%
ROE
-21%
Nợ
100 tỷ
Vốn CSH
102 tỷ
Tổng tài sản
202 tỷ
%Nợ/Vốn CSH
97.8%
%Vốn CSH/Tổng tài sản
50.6%
Tiền mặt
12 tỷ
%NN sở hữu
0.21
Vốn thị trường
189 tỷ
Beta
2.6
KL niêm yết
13 triệu

Sức mạnh chỉ số cơ bản - Đầu tư

Xem thêm
Trung bình: 52.2%

Fatal error: Call to undefined method Class_Utilities::drawCompareBar() in /usr/share/nginx/chart/quote/summary.php on line 194