CTCP Cáp - Nhựa Vĩnh Khánh (vkc)

1
0.10
(11.11%)
Tổng quan  Biểu đồ  Giá lịch sử  Thông tin  Báo cáo tài chính  Lịch sự kiện  Tin tức  
Tham chiếu
0.90
Mở cửa
0.90
Khối lượng
186,000
Cao - thấp ngày
1.00 - 0.80
Cao - thấp 52w
2.00 - 0.90
Giá sổ sách
-2.4
EPS
-4.1k
PE
0 lần
ROA
-21%
ROE
172%
Nợ
434 tỷ
Vốn CSH
-47 tỷ
Tổng tài sản
386 tỷ
%Nợ/Vốn CSH
-919.5%
%Vốn CSH/Tổng tài sản
-12.2%
Tiền mặt
1 tỷ
%NN sở hữu
0
Vốn thị trường
18 tỷ
Beta
2.0
KL niêm yết
20 triệu

Sức mạnh chỉ số cơ bản - Đầu tư

Xem thêm
Trung bình: 54.6%

Fatal error: Call to undefined method Class_Utilities::drawCompareBar() in /usr/share/nginx/chart/quote/summary.php on line 194