CTCP Khoáng sản và Vật liệu Xây dựng Lâm Đồng (lbm)

47.60
-0.05
(-0.10%)
Tổng quan  Biểu đồ  Giá lịch sử  Thông tin  Báo cáo tài chính  Lịch sự kiện  Tin tức  
Tham chiếu
47.65
Mở cửa
47
Khối lượng
2,600
Cao - thấp ngày
47.70 - 47.00
Cao - thấp 52w
53.00 - 37.75
Giá sổ sách
31.2
EPS
6.8k
PE
6.3 lần
ROA
17%
ROE
22%
Nợ
181 tỷ
Vốn CSH
603 tỷ
Tổng tài sản
784 tỷ
%Nợ/Vốn CSH
30.1%
%Vốn CSH/Tổng tài sản
76.9%
Tiền mặt
50 tỷ
%NN sở hữu
16.62
Vốn thị trường
964 tỷ
Beta
0.5
KL niêm yết
20 triệu

Sức mạnh chỉ số cơ bản - Đầu tư

Xem thêm
Trung bình: 57.2%

Fatal error: Call to undefined method Class_Utilities::drawCompareBar() in /usr/share/nginx/chart/quote/summary.php on line 194