CTCP Tập đoàn Hoa Sen (hsg)

15.9
0.15
(0.96%)
Tham chiếu
Mở cửa
Cao nhất
Thấp nhất
Khối lượng
15.7
15.8
16
15.6
13,348,100
Giá sổ sách
EPS
PE
ROA
ROE
17.4
-1.8k
-8.9 lần
-6%
-10%
Beta
Vốn thị trường
KL niêm yết
KLGD 30d
Cao - thấp 52w
2.2
9,389 tỷ
598 triệu
14,936,633
19.2-7.4
Nợ
Vốn CSH
%Nợ/Vốn CSH
%Vốn CSH/Tổng tài sản
Tiền mặt
10,708 tỷ
11,504 tỷ
93.1%
51.8%
355 tỷ

Chỉ số tài chính công ty / ngành

Chỉ số Công ty Ngành
EPS -1.8k 0k
PE -8.9 lần 0 lần
ROA -6.2% 0%
ROE -10.1% 0%
P/B 1 0

Bảng giá giao dịch

MUA BÁN
Nước ngoài Mua Nước ngoài Bán
0 0

Chi tiết khớp lệnh

Thời gian Giá khớp +/- Khối Lượng Tổng KL

NƯỚC NGOÀI SỞ HỮU
Xem thêm

KẾ HOẠCH KINH DOANH

Năm KH Doanh thu
(Lũy kế)
% Thực hiện KH lợi nhuận
(Lũy kế)
% Thực hiện
2021 33,000 (56.83) 0% 1,500 (4.38) 0%
2020 0 (30.33) 0% 400 (1.54) 0%
2019 0 (27.12) 0% 500 (0.48) 0%
2018 0 (34.20) 0% 1,350 (0.14) 0%
2017 0 (28.47) 0% 1,650 (1.23) 0%


TOP MÃ LIÊN QUAN

Mã CK Giá Thay đổi % Giá sổ sách EPS PE ROA ROE